Publisert: 02. februar 2012
Rusmisbruk
GAP-ANALYSE: En såkalt GAP-analyse skal gi et bilde av egen praksis sett opp mot Retningslinjen for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser, og være et verktøy for å forbedre egen praksis. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Evaluer din egen praksis

Evaluer din egen praksis

Et spørreskjema kan brukes for å avdekke hvor stort gapet er mellom dagens praksis der du jobber, og Retningslinjen for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).

Retningslinjen for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP) ble publisert på Helsedirektoratet sin hjemmeside i desember 2011. Et viktig spørsmål for fagfeltet er hvordan egen praksis står i samsvar med anbefalingene i retningslinjen.

Laget undersøkelse

Nettsiden dobbeltdiagnose.no skriver at KoRus- Øst sammen med RKDD har utarbeidet en såkalt GAP - undersøkelse, som kan brukes for å vurdere egen praksis opp mot retningslinjen.

Undersøkelsen kan ifølge dobbeltdiagnose.no brukes for å vurdere:

  • Hvor står vi i dag?
  • Hvor ønsker vi å være?
  • Hvilke tiltak kan vi iverksette for å komme dit vi ønsker?

Verktøy for forbedring

GAP-analysen skal gjøre det mulig på en systematisk måte å få et bilde av egen praksis sett opp mot retningslinjen, og den skal være et verktøy for å forbedre egen praksis. Analysen skal avdekke eventuelle avvik og synliggjøre hvor det er viktig å sette inn tiltak, skriver dobbeltdiagnose.no.

Få undersøkelsen tilsendt

Få undersøkelsen tilsendt ved å sende en e-post til Anne.Landheim@sykehuset-innlandet.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen