Publisert: 06. februar 2012
Bent Høie (H), Stortingets helse- og omsorgskomite (2)
ÅPNET KONGRESS OM RUS OG PSYKISK HELSE 2012: -Det er behov for mer samhandling mellom rus- og psykiatri. På dette området har vi såvidt startet, sa Bent Høie.

-Vekst innen rus- og psykisk helsetjeneste viktigst

-Vekst innen rus- og psykisk helsetjeneste viktigst

Stortingspolitiker Bent Høie åpnet kongressen om Rus og Psykisk helse 2012 med et innlegg om politiske føringer.

-Kunnskap og kvalitet må være de bærende elementene for hjelpen til mennesker med rus- og psykiske lidelser. Kunnskap må sikre at vi vet hvor innsatsen svikter i dag, og hvor vi kan tette hull og bedre status, sa Bent Høie (H), leder for Stortingets Helse- og omsorgskomite.

Kongressen Rus og Psykisk helse 2012 åpnet i dag, 6. februar. Programmet strekker seg over tre dager, og inneholder både plenumsforedrag og faglige fordypning i parallellsesjoner. Leder for kongressen, Lilleba Fauske, åpnet med legge vekt på gode eksempler på samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten.

Bent Høie, hilste kongressen med et innlegg om politiske føringer for rus- og psykisk helsefeltet, og valgte en positiv innfallsvinkel med ros til fagfolk.

Roste fagfolk

-Det skjer enormt mye positivt på området. For det første er det mange som får hjelp, for det andre ser vi at hjelp hjelper. Dette må vi ikke glemme når alle utfordringene trekkes frem, sa han.

Høie mente kunnskapen om hva som virker blir viktig fremover.

-For tilfeldig

Høyre ønsker mer standardisert behandling og hjelp.

-Det er for stor tilfeldighet innenfor psykiatrien - hvilken behandling en får. Det varierer for mye ut fra hvilken behandling man får og hvilke behandlere man møter, sa Høie.

Dette er en pasientgruppe som har vært diskriminert opp gjennom historien. Mye er ugjort og det er viktig å ha noe å strekke seg mot.

-Somatikken blir prioritert

-De økonomiske insentivene prioriterer de somatiske forholdene, sa Høie.

Han mener samhandlingsreformen slik den nå blir innført blir en utfordring for rus - og psykiatrifeltet i kommunene.

-Blant annet kan det føre til at kommunene ikke vil ta i mot pasienter innenfor disse områdene, med mindre den kommunale styringen er spesielt sterk.

Vekst

I stedet burde det vært innen helsetjenestene for rus- og psykiske lidelser.

-Den gyldne regelen, lansert av Ansgar Gabrielsen etter opptrappingsplanen, om at veksten i helseinnsatsen skulle skje innenfor rus- og psykiatri i større grad enn innen somatikken, blir ikke fulgt opp, sa Høie.

Likestille angst og influensa

Ventetiden er fortsatt for lang, og variasjonen er for stor i ulike deler av landet.

-Det må bli like lett å få hjelp for lettere psykiske lidelser som det er å få hjelp for lettere somatiske lidelser.

-Kompetanse

-Lange ventetider, dårlig kapasitet, og mangel på sammenheng i systemet virker ødeleggende på motivasjonen for å få til et rusfritt liv for flere mennesker.

Fra politisk hold håper Bent Høie, leder for Stortingets Helse- og omsorgskomite på fokus på de kvalitative målene - på hva som virker.

-Kompetanse, dyktig personell som er trygge på egne evner, er sentralt, sa han.

Kongressen er i gang!

Kongressen er nå i gang med foredrag i plenum og i parallellsesjoner.

 

Rus og psykisk helse 2012
  • Stor kongress i Trondheim, se program
  • Består av både plenumsforedrag og parallellsesjoner.
  • Arrangert av Faglig forum for Helse- og sosialtjenesten.
I TRONDHEIM: Kongressen Rus og psykisk helse 2012

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen