Endret: 06. februar 2012
Lilleba Fauske
MYE GODT ARBEID: Det gjøres mye svært godt arbeid innen rus- og psykisk helsefeltet ute i kommunene, som bør dokumenteres gjennom forskning. Det mener Lilleba Fauske, leder for kongressen "Rus og Psykisk Helse 2012 - Samhandling og snubletråder", som holdes i Trondheim 6.-8. februar. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

-Må komme ut av kontorene

-Må komme ut av kontorene

-Spesialisthelsetjenesten må by på kompetansen sin ute i kommunene, og lage tiltak som er mulige å fortsette når pasientene kommer tilbake til kommunene, sier leder for kongressen "Rus og Psykisk Helse 2012", Lilleba Fauske.

-Spesialisthelsetjenesten må komme ut av kontorene sine. Det har de begynt å gjøre, og det må skje i enda større grad, mener Lilleba Fauske.

-Møte hverandre

Fauske er direktør i Velferdsetaten i Oslo kommune, og leder for kongressen "Rus og Psykisk Helse 2012 - Samhandling og snubletråder", som holdes i Trondheim 6.-8. februar.

-Jeg håper at deltakerne på konferansen føler at de får en mulighet til å møte hverandre og til å styrkes faglig, både de som jobber i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, sier Fauske til napha.no.

Gode eksempler

I sin åpningstale la hun vekt på tiltak fra sin egen kommune Oslo, der man har fått til god samhandling mellom kommunalt psykisk helse- og rusarbeid og spesialisthelsetjenesten.

-Lasson-løkken, Fredensborg bosenter og LASSO-prosjektet på Dalsbergstien Hus har alle lykkes med å ha tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten, sier Fauske. ¨

-Spesialisthelsetjenesten premissleverandør

Hun mener likevel at det er mye å gå på.

-Det er i dag spesialisthelsetjenesten som er premissleverandør, og som definerer når en pasient er ferdigbehandlet. Får man ikke til god samhandling, for eksempel en diagnostisering og tiltak som kommunene har mulighet til å fortsette, så kan man få snubletråder og et dårlig tilbud til pasientene, mener Fauske.

700 kommunale senger

Hun peker på at det i Velferdsetaten i Oslo er over 700 kommunale senger.

-Spesialisthelsetjenesten kunne i større grad kommet til oss med kompetansen sin mens folk bor på kommunale steder, og det burde vært lettere for pasientene å komme raskt tilbake i spesialisthelsetjenesten når de trenger det, mener hun.

Trenger ressurser lokalt

I tillegg til at hun ønsker at spesialisthelsetjenesten er mer til stede ute i kommunene, mener Fauske det er viktig å tilføre kommunene mer egen fagkompetanse.

-Men de fleste kommuner har i dag for lite ressurser til å bygge kompetanse, ved for eksempel å ansette flere psykologer, sier hun.

-Fremme forskning

Fauske mener det gjøres mye svært godt arbeid innen rus- og psykisk helsefeltet ute i kommunene, og at dette bør synliggjøres og dokumenteres gjennom mer forskning.

-Det finnes mange steder mye god kompetanse som ikke er dokumentert gjennom forskning. I Oslo legger vi derfor nå vekt på å fremme forskning på kommunale tiltak, sier Fauske.

Håper kongressen bidrar

Hun håper kongressen "Rus og Psykisk Helse 2012" skal bidra til å løfte frem slike gode eksempler.

-De parallelle sesjonene under kongressen viser fram mange gode enkelttiltak som foregår i små og store kommuner, understreker hun.

RUS OG PSYKISK HELSE 2012
  • Stor kongress i Trondheim 6.-8. februar 2012, se program.
  • Består av både plenumsforedrag og parallellsesjoner.
  • Arrangert av Faglig forum for Helse- og sosialtjenesten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen