Endret: 07. februar 2012
Jan Erik Skjølås
UNIK KONTAKT:-Vi får en unik kontakt med folk på gata, og kjennskap både til deres rusmisbruk og psykiske utfordringer. Utleveringen av rent brukerutstyr er innfallsporten til kontakt, sier psykiatrisk sykepleier og fagleder for lavterskeltiltakene for rusmisbrukere i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Lavterskeltilbud med sekk på ryggen

Lavterskeltilbud med sekk på ryggen

Med førstehjelpsutstyr og rene sprøyter i en sekk på ryggen har overdoseteamet i Trondheim oppnådd tett kontakt med og tillit fra mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser.

-Trondheim er blant kommunene i landet med færrest overdoser og færrest overdosedødsfall. Jeg mener hemmeligheten er at vi driver oppsøkende arbeid på gata der rusmisbrukerne er, og at grunnsteinen i tilbudet er ren helsehjelp, sier psykiatrisk sykepleier og fagleder for lavterskeltiltakene for rusmisbrukere i Trondheim kommune, Jan Erik Skjølås.

-Ute på gata

Under kongressenn "Rus og Psykisk Helse 2012" i Trondheim 7. februar fortalte Skjølås om hvordan Helse- og overdoseteamet i Trondheim jobber.

-Vi er ute på gata og driver feltpleie, med sekk på ryggen. Klokken 8 om morgenen går vi kjapt gjennom mailer og planlegger litt. Deretter går vi ut to og to, og oppsøker rusmisbrukere der de er, forteller Skjølås.

-Unik kontakt

I denne "feltpleien" inngår utlevering av rent brukerutstyr, sårstell, forebygging av overdoser, advaring mot nye, farlige stoffer, avklaring av bosituasjon, samt vurdering av videreføring i systemet til lege, sosialkurator eller sykehus, eller til andre tiltak som Helse- og overdoseteamet tilbyr selv. 

-Vi får en unik kontakt med folk på gata, og kjennskap både til deres rusmisbruk og psykiske utfordringer. Utleveringen av rent brukerutstyr er innfallsporten til kontakt, sier Skjølås.

-Helsehjelp mest etterspurt

Blant rusmisbrukere på gata er det helsehjelp som er mest etterspurt, fremfor for eksempel sosialfaglig hjelp, hevder Skjølås.

-Rene sprøyter og behandling av ofte svært stygge sår er prekære behov når de er ute på gata og ruser seg. Teamet vårt består utelukkende av helsepersonell, og det er nok ganske unikt på landsbasis. Grunnen er at det er helsehjelp brukerne ønsker i denne fasen, sier han.

Følger opp prostituerte

Teamet tilbyr både helsemessig og sosial oppfølging av mennesker som driver prostitusjon for å finansiere sitt rusmisbruk.

-Vi har jordmor i teamet som foretar gynekologiske undersøkelser, og vi har sosiale tilbud både for kvinner og menn som driver med prostitusjon, forklarer Skjølås.

Oversikt over tilbud

Dette er noen av tilbudene temaet har:

  • Et hus utenfor Trondheim kalt Utsikten, dit folk får komme for å hente seg inn igjen etter en overdose. Her er fokus på omsorg og sunt kosthold. Inntil 14 dagers opphold. Hvem som tas inn avgjøres av Helse- og overdoseteamet.
  • Helsestasjon som er åpen to timer hver dag: Her tilbys bl a blodprøver, behandling av sprøytebomskudd, legeundersøkelse, eget lokale for psykiske vurderinger. Stasjonen har oversikt over rundt 900 rusmisbrukere i Trondheim.
  • Gryta aktivitetssenter: For rusmisbrukere over 18 år.
  • SUBrosa: tiltak for rusmisbrukende prostituerte.
  • Skadereduksjon: Daglig utlevering av Subuxone til opiatavhengige, rettet mot brukere som ikke klarer å tilpasse seg LAR-behandling. Basert på tillit, f eks tas ikke urinprøver.
  • Turer med vekt på fysisk aktivitet og det sosiale.

Se NRK-innslag fra 6. februar 2012 om skadereduksjons-tiltaket.

Les Jan Erik Skjølås´ foredrag

Les flere napha.no-artikler fra kongressen Rus og Psykisk Helse 2012:

RUS OG PSYKISK HELSE 2012
  • Stor kongress i Trondheim 6.-8. februar 2012, se program.
  • Består av både plenumsforedrag og parallellsesjoner.
  • Arrangert av Faglig forum for Helse- og sosialtjenesten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen