Publisert: 16. februar 2012
Nettside pårørende
OVERSIKT: En ny nettside skal gi oversikt over hvilke tilbud som finnes for pårørende til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser, hvilke rettigheter de har og hva de kan forvente seg i møte med helsevesenet.

Ny nettside for pårørende

Ny nettside for pårørende

Mye relevant informasjon, men litt høy brukerterskel særlig for ferske pårørende, mener Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse om ny pårørende-nettside.

Forrige uke lanserte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen en ny nettportal for pårørende til mennesker med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Hensikten med portalen er å gi oversikt over hvilke tilbud som finnes for pårørende, hvilke rettigheter de har og hva de kan forvente seg i møte med helsevesenet.

Kjenner ikke tilbud

-Mange pårørende er ikke kjent med at det finnes egne sentre og andre lavterskeltilbud som kan gi råd og veiledning. Et av målene med nettsiden for pårørende, har vært å samle informasjonen om hvor man kan henvende seg, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen under lanseringen.

Bra inngangsportal

-Inngangsportalen til pårørendesiden er ganske intuitivt lagt opp, og enkel å grei å bruke, mener rådgiver i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Brynjar Thorgersen Nyborg.

-Høy brukerterskel

Han ser likevel forbedringspotensial.

-En del av temasidene, slik som oversikten over pårørendes rettigheter, er fremdeles litt uferdig og har noe høy brukerterskel for dem som ikke er godt kjent med lovverket fra før, sier Thorgersen Nyborg til napha.no.

Ønsker flere pårørendehistorier

Han håper også at siden etter vært får flere pårørendehistorier.

- Siden har bare en artikkel med en pårørendehistorie pluss en youtube-video nå, men jeg regner med den vil bli utbygd etterhvert, sier Thorgersen Nyborg.

Lokale tilbud

Han mener siden har en veldig god oversikt over hjelpetelefoner og aktuelle organisasjoner.

Etterhvert håper han at siden får en større oversikt over tilbud som finnes lokalt ute i kommunene.

-Det er en formidabel oppgave fordi det finnes så mange og så ulike tilbud lokalt. For å få til en god oversikt må de som jobber med nettsiden ha tett samarbeid med kommunene, mener han.

Trenger kunnskap selv

Om de lykkes med dette vil det være til god hjelp for de pårørende, understreker Thorgersen Nyborg.

-Nettsiden peker veldig på fastlegen som det første naturlige kontaktpunktet. Men min erfaring er at for å få god hjelp så må man selv ha litt oversikt selv, fordi fastlegen ikke selv nødvendigvis sitter på denne informasjonen, påpeker han.

LANSERTE NETTSIDE: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen