Publisert: 14. mars 2012
Nye medlemmer i NAPHAs referansegruppe
NYE FJES: Noen av de nye i NAPHAs referansegruppe er bak f.v. Lars Linderoth, Thore Folland, Marit Synnøve Vardehaug. Foran f.v.: Håvard Hådem, Kari Hjertholm Danielsen og Christine Øye (vara). FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Nye krefter i NAPHAs referansegruppe

Nye krefter i NAPHAs referansegruppe

-Vi er veldig fornøyd både med å ha fått styrket den kommunale representasjonen i NAPHAs referansegruppe, og å ha personer med god kompetanse innen rus, sier faglig rådgiver Arve Almvik i NAPHA.

13. og 14. mars var NAPHAs referansegruppe samlet i Trondheim. Gruppa, som består av 14 faste medlemmer, har nylig fått inn sju nye personer samt noen nye vararepresentanter.

Lang DPS-erfaring

Lars Linderoth, spesialist i psykiatri og overlege ved Rehabiliteringspoliklinikken ved Bærum DPS, er én av de nye.

-Jeg håper å kunne bidra med min erfaring fra arbeid i DPS over mange år, også som leder under opptrappingsplanen, og arbeid i nært samarbeid med kommunen over tid, også når det gjelder utvikling av tjenestetilbudet og opplæring, sier Linderoth til napha.no.

Utfordring å nå ut

-Hva synes du NAPHA jobber godt med i dag?

-NAPHA har gode nettsider, og gjør en god jobb med å formidle kunnskap til fagfeltet, mener Linderoth, som likevel ser utfordringer i forhold til å nå ut.

-Det å finne en god måte å få all den kunnskapen som er samlet ut til folk i en travel hverdag i kommunene, på en slik måte at den faktisk tas i bruk, er en stor utfordring, understreker han.

Rus og psykisk helse

-Linderoth har stort nettverk, og god kompetanse innen både psykisk helse og rusarbeid. Kari Hjertholm Danielsen fra KORus-Nord er i likhet med Linderoth blitt med i gruppa særlig fordi rusarbeid og psykisk helsearbeid henger mer og mer sammen, sier Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA og fagredaktør for psykiskhelsearbeid.no.

Flere fra kommunene

Referansegruppa er også blitt styrket med flere representanter fra kommunalt psykisk helsearbeid:

 • Thore Folland, koordinator for psykisk helsearbeid, Molde kommune.
 • Tove Glomsaker, enhetsleder, psykisk helse, Lindesnes kommune.
 • Håvard Hådem, kommunepsykolog, Skedsmo kommune.
 • Marit Synnøve Vardehaug, leder, psykisk helse, Steigen kommune.

Vil påvirke

-Ved å bli med i NAPHAs referansegruppe knytter jeg meg til et større faglig nettverk. Det er veldig viktig når man jobber ute i en liten kommune som Steigen å ha perspektiver på det man jobber med, og å ha mulighet til å påvirke det som skal skje, sier Marit Synnøve Vardehaug, leder for psykisk helsearbeid i Steigen kommune i Nordland.

Bra nettside

Tjenesten hun er leder for i Steigen består av tre ansatte, hvorav en vernepleier, en sykepleier og Vardehaug selv som er sosionom. Vardehaug liker godt NAPHAs nettsider napha.no og psykiskhelsearbeid.no.

-Nettsiden er lett tilgjengelig for oss i det daglige, og det er lett å få tak i stoff der, mener hun.

-Kom hjem

Hun ble kjent med NAPHA for to år siden.

-Jeg var på besøk hos NAPHA for to år siden. Jeg kjente at jeg kom hjem og møtte noe jeg hadde lengtet etter, sier Vardehaug.

-Opptatt av taus kunnskap

-Hva fant du som du hadde lengtet etter?

-Kunnskapssammenstilling. Det krever ressurser utover det vanlige i den kliniske settingen å klare det. Jeg er opptatt av erfaringsbasert, taus kunnskap, og det forebyggende og hva som fremmer helse. NAPHA er veldig der, og det liker jeg godt, konkretiserer hun.

Utfordring å nå ut

Hun ser en klar utfordring for NAPHA.

-Hovedutfordringen er å nå ut med kunnskapen til de som virkelig trenger den. Praksiseksempler og annet må formidles slik at praksisfeltet får tak i kunnskapen selv om de har en travel hverdag, sier Vardehaug.

-Øke legitimiteten

-For eksempel kan kommunene og NAPHA drive forskning sammen på det kommunale psykiske helsearbeidet. Kommunene vet best hvilke problemstillinger som er mest aktuelle å forske på, mens NAPHA kan bidra med både økonomiske og faglige ressurser innen for eksempel metodeutvikling. En slik felles forskning vil også øke legitimiteten og statusen til det psykiske helsearbeidet blant politikere, brukere og andre, tror hun.

Flere nye

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, er også ny, fast representant i NAPHAs referansegruppe. Førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund, Christine Øye, er ny vara for professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud, Bengt Karlsson. FOU-leder Olav Burkeland ved Tiller DPS i Trondheim er ny vara for Gunnar Brox Haugen, som er leder ved Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP).

NAPHAS REFERANSEGRUPPE

NAPHAs referansegruppe skal gi innspill til senterets prioriteringer og bidra til å sikre god kvalitet.

Referansegruppa består av 14 faste medlemmer. Nylig ble sju byttet ut. Dette er de sju nye faste medlemmene:

 • Thore Folland, koordinator for psykisk helsearbeid, Molde kommune
 • Marit Synnøve Vardehaug, leder for psykisk helsearbeid, Steigen kommune
 • Kari Hjertholm Danielsen, spesialkonsulent/vernepleier, KoRus Nord
 • Tove Gundersen, generalsekretær, Rådet for psykisk helse
 • Lars Linderoth, spesialist i psykiatri/overlege ved ved Rehabiliteringspoliklinikken Bærum DPS
 • Håvard Hådem, kommunepsykolog, Skedsmo kommune
 • Tove Glomsaker, enhetsleder, psykisk helse, Lindesnes kommune
FORNØYD: Arve Almvik, faglig rådgiver og fagredaktør i NAPHA. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen