Publisert: 27. mars 2012
Telefonsamtale redigert av Kantega
KAN RINGE: Oppdagelsesteamet TIPS i Stavanger har et eget telefonnummer som folk kan ringe dersom de frykter at de selv eller noen de kjenner kan ha psykose. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Blir frisk med tidlig hjelp

Blir frisk med tidlig hjelp

Mennesker med psykoser som får tidlig hjelp har større mulighet for å bli frisk. Det indikerer en ny studie fra Stavanger, som publiseres i The American Journal of Psychiatry i april.

30 prosent av pasienter med psykoselidelser som har fått tidlig behandling gjennom et prosjekt kalt TIPS i Stavanger, er ifølge en ny studie "recovered" ti år etter at de fikk sin første psykose, skriver nrk.no.

Fri for symptomer

"Recovered" betyr å ha vært fri for symptomer over lengre tid, minst et halvt år, og at man fungerer bra i hverdagen.

Blant pasienter som ikke har fått tilsvarende tilbud er til sammenligning 15 prosent "recovered" ti år etter psykosen.

Publiseres internasjonalt

-Det viser at det hjelper å komme tidlig til med behandling, sier professor i psykiatri og faglig leder for TIPS i Stavanger, Tor Ketil Larsen, til NRKs nettsider.

I studien, som publiseres i The American Journal of Psychiatry i april, er det brukt kontrollgrupper fra Ullevål universitetssykehus i Oslo og Fjorden hospital i Roskilde i Danmark.

-Hovedartikkel

-Artikkelen er hovedartikkel med bilde fra TIPS sine informasjonskampanjer på forsiden, forteller Larsen til napha.no.

Lav terskel

TIPS-prosjektet startet i 1997, da det ble opprettet et eget lavterskel oppdagelsesteam ved Stavanger universitetssykehus. Hensikten var å oppdage og behandle psykose tidlig. 

Telefon-tilbud

Blant annet har teamet et eget telefonnummer som folk kan ringe dersom de frykter at de selv eller noen de kjenner kan ha psykose, skriver nrk.no.

-Forskningen vår fra før prosjektet startet viste at mange pasienter med psykose kunne gå i lang tid uten å komme til behandling. Tanken bak TIPS-prosjektet er å senke terskelen og gjøre det lettere for folk å få hjelp, sier Tor Ketil Larsen til NRK.

Gjør seg synlig

For å gjøre folk oppmerksomme på teamet annonser TIPS regelmessig i avisen, og deler ut informasjonsmateriell på skoler, helsestasjoner og til leger.

TIPS
  • TIPS står for Tidlig oppdagelse og behandling av psykose
  • Ble opprettet i 1997 ved Stavanger universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon
  • Er et lavterskel oppdagelsesteam (OT), med mål om å forandre befolkningens hjelpsøkende atferd i forhold til førstegangs psykose
  • En ny studie, som i april publiseres i The American Journal of Psychiatry, viser gode resultater for prosjektets fokus på tidlig behandling
LEDER PSYKOSE-PROSJEKT: Professor i psykiatri og faglig leder for TIPS i Stavanger, Tor Ketil Larsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen