Publisert: 02. april 2012
Student
VIL ENDRE HOLDNINGER: -Det er ingenting som indikerer at mennesker med psykiske lidelser er bedre rustet til, eller skal være henvist til, å snekre fuglekasser og lage dørskilt i stedet for å bruke egen intellektuell arbeidskraft, mener prosjektleder for "Go Campus", Benedicte Blytt. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Hjelper unge over i høyere utdanning

Hjelper unge over i høyere utdanning

Gjennom prosjektet "Kyrre Goes Campus" har ungdom i Bergen med psykiske lidelser i fire år fått hjelp til å klare overgangen fra videregående skole til høyere utdanning. Nå utvides suksess-tiltaket til flere fylker.

-Av 16 elever som deltok i Kyrre Goes Campus fram til våren 2010, vet vi positivt at 14 har fullført første studieår, sier en stolt prosjektleder for Go Campus, Benedicte Blytt.

Kan mer enn å snekre fuglekasser

Hun er glad for at tiltaket nå utvides til flere fylker og skoler, med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

-Det er ingenting som indikerer at mennesker med psykiske lidelser er bedre rustet til, eller skal være henvist til, å snekre fuglekasser og lage dørskilt i stedet for å bruke egen intellektuell arbeidskraft, poengterer Blytt.

Ønsker akademisk satsing

Hun mener at det innen forebyggings- og rehabiliteringsområdet tradisjonelt har vært satset mye på arbeidstrening og praktiske arbeidsoppgaver fremfor akademiske leveveier.

-Tiltak som reduserer barrierer vis a vis universitets- og høyskolesystemet, og som fremmer motivasjon og selvtillit i forhold til en mer akademisk levevei, bør prioriteres langt høyere, mener Blytt.

Tilrettelagt undervisning

Blytt er leid inn av Rådet for psykisk Helse, som driver prosjektet Go Campus. De fire siste årene har hun vært ansvarlig for "Kyrre Goes Campus" ved Bjørgvin videregående skole avdeling Kyrre i Bergen. Ved Kyrre tilbys tilrettelagt undervisning, samt faglig og sosial oppfølging i smågrupper for unge voksne med psykiske lidelser.

Startet i 2008

-Skolen startet tilbudet ”Kyrre Goes Campus” høsten 2008. Tilbudet er rettet mot elever som både har ambisjoner om og reelle forutsetninger for å gjennomføre en universitets- eller høyskoleutdannelse, forklarer Blytt.

Får system-kunnskap

En sentral del av opplegget er å sørge for at elevene blir kjent med universitets- og høyskolesystemet gjennom siste år på videregående.

-Tanken er at elevene da vil ha større sannsynlighet for å klare å legge en gjennomførbar studieplan, forklarer Blytt.

Møter studenter og forelesere

Elevene får møte studieveiledere, gå på forelesninger for å bli kjent med ulike fag, samt treffe forskere, forelesere og studenter på ulike stadier i utdanningsløpet.

-De får også møte akademikere som har fullført sin utdannelse, for å se hva de jobber med, forteller Blytt.

Treårig satsing

Nå har Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering bevilget penger til en treårig satsing på Go Campus, i regi av Blytt og en kollega av henne i Rådet for psykisk helse.

-Nå får vi anledning til å teste ut denne metodikken i større skala. Dette er unge voksne som på mange måter faller mellom to stoler, og ofte møter holdninger av typen "hvordan skal du klare en høyere utdannelse når du bruker så lang tid på videregående?", sier Blytt.

-Har kapasitet

Hun mener dette er en klar feilvurdering.

-Felles for elevene som tas inn er at de har fagkapasiteten og et akademisk mål. Ikke minst har de rundet en alder hvor de gjerne håndterer egne psykiske lidelser bedre, og derfor har et ressurspotensiale til å mestre utfordringer og åpne opp for nye muligheter, mener Blytt.

Samhandling gir trygghet

Det satses i Go Campus på nært samarbeid mellom kontakt- og faglærer, behandlerapparat og NAV.

-Vi ser at tettere samhandling mellom ulike instanser innen elevenes oppfølgingsapparat også forsterker den enkelte NAV-saksbehandlers trygghet med henblikk på å gi tilsagn til fortsatt økonomisk bistand til videre utdanning, sier Blytt, og utdyper:

-De slipper å stå alene i avgjørelsen, og kan støtte seg på tverrfaglig kunnskap og tungtveiende uttalelser fra andre fagpersoner når de skal fatte vedtak, sier hun.

Fem skoler

Disse fem skolene, fordelt på fire fylker, er tatt med nå i starten av den større Go Campus-satsingen: 

-Neste år er planen å utvide til skoler i Troms og Agder-fylkene, forteller Blytt.

-Mistet motet

Felles for skolene er at de tilbyr tilrettelagt undervisning som gir generell studiekompetanse, og at elevene er unge voksne med definerte psykiske lidelser, som ønsker og har kapasitet til å ta en høyere utdannelse.

-Mange har mistet motet før studiestart, og legger studieplanene på hyllen. Denne situasjonen skal vi snu, sier Blytt.

GO CAMPUS
Prosjektleder for "Go Campus", Benedicte Blytt. FOTO: Hege Tiller.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen