Publisert: 03. april 2012
ACT-team Sunnmøre
-Vi får følge pasienten over tid, og blir dermed veldig godt kjent, sier leder for ACT-team Sunnmøre, Therese Giske Søvik (nr. to f.v.). Her med kollegaene Sissel Moldskred (lengst t.v.), Renate Halonen Giske og Jo Edvin Fleischer.

-Har mer kontakt med familie og pårørende

-Har mer kontakt med familie og pårørende

Møt leder for ACT-team Sunnmøre, Therese Giske Søvik, i 2. etappe av napha.no´s "ACT-stafett".

Navn: Therese Giske Søvik.

Jobb: Teamleder ACT-team Sunnmøre.

Utfordret av: Birgit Rød, seksjonsleder ACT-teamet i Moss.

Sender stafettpinnen videre til: Alf Georg Sørensen, leder av ACT-team Bergen.

-Hvordan jobber deres ACT-team?

-Vi er et forholdsvis lite team med sju faste ansatte. Vi er tverrfaglig sammensatt, og er så heldige å ha psykiater i hundre prosent stilling, noe vi ser på som svært nyttig. I tillegg har vi sosionom, psykiatrisk sykepleier, ruskonsulent, ergoterapeut og sykepleiere. Vi har god mulighet til fleksibilitet, og besøker alle en til tre ganger i uken. Vi besøker pasientene stort sett to og to sammen. Dette er noe vi bevisst har valgt fordi vi opplever at det gir oss et stort faglig utbytte. Vi lærer av hverandre hele tiden.

-Ser du noen dilemmaer i måten et ACT-team arbeider på?

-Det er viktig å være spesielt sensitiv på hvor pågående vi skal være. Vi i behandlingsapparatet kan lett bli for ivrige. Fokuset vårt ligger jo på pasientenes ressurser, og vi kan noen ganger gå litt for fort frem. En ser at det er viktig at ting går i pasientens tempo, og at vi arbeider "med hendene på ryggen”.

-Skildre ditt team med tre ord:

-Engasjert, troverdig og grundig.

-Hva er det beste med jobben din?

-Å få arbeide på så mange arenaer. Vi får følge pasienten over tid, og blir dermed veldig godt kjent. Gleden over å se at det nytter. Jeg opplever at jeg nå har mer kontakt med familie og pårørende enn i tidligere arbeid, noe som oppleves meningsfylt. Det å være kreativ i tilnærmingen, og kunne gi pasientene et individuelt behandlingstilbud. Vi er jo ikke avhengige av avdelingsrutiner.

-Og hva er det verste?

-Det må være å ikke klare å komme i posisjon til å hjelpe når en klart ser at noen ikke har det godt.

-Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for ditt ACT-team?

-Akutt heimebehandlingsteam. De hjelper oss med besøk på kveld og i helg. De er også behjelpelige med å være med på besøk når vi ikke har nok behandlere eller trenger en spesifikk kompetanse. Psykisk helseteam i kommunene. Vi er helt avhengige av godt samarbeid, noe vi føler vi har fått til. Det er også de som henviser store deler av pasientene. Også NAV og fastlegene.

-Hva skal til for å få til et sammenhengende tilbud for brukere med alvorlige psykiske lidelser?

-Vi må arbeide på tvers av tjenestene. Kommunikasjon er viktig. Vi er avhengige av at lederne på de forskjellige nivåer sørger for at hele systemet drar i samme retning. Alle må med, og det må være forpliktende. En må være villig til å tenke kreativt, og individuelt.

-Hvordan påvirker det møtet med brukerne å jobbe ”ute” og ambulant?

-Jeg vil si at det er det som gjør mye av forskjellen. Når man skal gi behandling over lang tid, ser jeg på det som noe av det viktigste. Det er hjemme man skal bo, det er der livet er. En kan gjøre gode vurderinger i samspill med pasienter i deres naturlige omgivelser. Det er lettere å ikke bli så symptom- og problemfokusert når man ikke er på et sykehus. En samtale under en spasertur kan være enklere og mer naturlig både for oss og pasientene. Det er også noe av det vi får positive tilbakemeldinger på fra pasientene.

-Hvilke temaer diskuteres mest i ditt team?

-Etiske dilemmaer. Hvordan tilby hjelp når noen ikke ønsker det? Om det tilbudet vi gir er godt nok. Vi har ofte høye forventninger til oss selv. Er det pasientene sine ønsker eller våre vi nå arbeider etter?

  • Les flere ACT-stafetter:

1.etappe: Moss  -Bra at hjelpen gis på brukerens arena

3.etappe: Bergen  -Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger

4.etappe: Günerløkka  -Brukermedvirkning avgjørende for resultater

5.etappe: Kongsberg -Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt

6.etappe: Tromsø -Dilemma knyttet til tvang

7.etappe: Aust-Agder -50 prosent færre innleggelser

8.etappe: Skien -Behandlerne må ut av sin komfortsone

9.etappe: Trondheim -Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet

10.etappe: Kristiansand -Meningsfullt å jobbe fleksibelt

11.etappe: Jæren -Ingen av oss er redde for skitt under neglene

12.etappe: Romsdal -Berikende å arbeide på brukerens premisser

13.etappe: Follo -Oppfattes som troverdige av pasientene

14.etappe: Nordmøre Skriver journal på ferga

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
  • I napha.no´s "ACT-stafett" intervjuer vi lederne for de ulike teamene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen