Publisert: 24. april 2012
Cecilie Evju og Elin Egeland
MØTEPLASS:-Her er det folk med god faglig kompetanse og lang erfaring, sier prosjektkoordinator for Bolighelseprosjektet i Drammensregionen, Cecilie Eldrup Evju (t.v). Her i diskusjon med Elin Egeland som er avdelingsleder for Spilderhaug og Berggylt bofelleskap i Stavanger. FOTO: Marius Enge Bøe/NAPHA.

Presenterte boligtilbud

Presenterte boligtilbud

Boligtilbud for brukere med farlighetsproblematikk ble presentert under avsluttende samling for nasjonalt temanettverk om alvorlig psykisk lidelse i Stavanger 24. april.

Nettverket  drives av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra NAPHA.

Samlingen gir mulighet til å gi tilbakemeldinger og diskutere utkast til rapportene som har blitt skrevet gjennom nettverksarbeidet.

66 intervjuer

Hele ti forskere har, sammen med nettverksdeltakerne som jobber i ulike tiltak rundt om i landet, vært involvert i arbeidet med disse rapportene.

Rapportene baserer seg på 66 intervjuer, med mer enn 100 informanter.

Samles i hefte

Tiltakene som rapportene omhandler vil bli presentert i et temahefte fra NAPHA. En samlerapport fra nettverket er også planlagt.

Boligtilbud og farlighet

-Det er kjempenyttig å knytte kontakt med andre som jobber på feltet, sier Cecilie Eldrup Evju.

Hun er prosjektkoordinator for Bolighelseprosjektet, som har skrevet en rapport om et planlagt boligtilbud for brukere med farlighetsproblematikk i Drammensregionen.

Åtte kommuner med

Det planlagte interkommunale boligtilbudet inkluderer samarbeid med både sykehus og DPS. Rapporten danner grunnlaget for vedtak i de åtte kommunene som samarbeider om prosjektet.

-Grunnpilaren i livet                                                                 

-Bolig kalles gjerne grunnpilaren i livet, sier faglig rådgiver i NAPHA, Petter Dahle. Han sier at rapporten fra Drammen er et nybrottsareid på dette området.

Mye om bolig

Flere av rapportene som nettverket har jobbet frem dreier seg om nettopp hjelpetilbud knyttet til boliger.

Nettverket har tidligere fått presentert erfaringer fra Botreningssenteret avdeling Kringsjåveien i Laksevåg i Bergen.

Vet hvor skoen trykker

Cecilie Eldrup Evju synes mulighetene for å diskutere med andre som vet hvor skoen trykker er viktig. Hun har hatt god nytte av de andre rapportene fra nettverket i planleggingsarbeidet.

-Stort engasjement

-Engasjementet er stort og diskusjonene er gode, sier prosjektleder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Gunnar Vold Hansen.

Et gruppearbeid dannet grunnlaget for en utveksling av ulike måter å jobbe på blant deltakerne.

Deltakerne var svært interessert i å utveksle erfaringer hentet fra arbeidet med brukere.

Gjennom diskusjonene fikk også deltakerne kommentert en del forhold som ikke har blitt med i rapportene.

Åpen konferanse

Nettverksarbeidet skal til slutt presenteres på en åpen konferanse tidlig i 2013. Datoen er ikke fastsatt, men det blir i Fredrikstad.

NETTVERK ALVORLIG PSYKISK LIDELSE
  • Nettverket "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester" drives av Høgskolen i Østfold på oppdrag fra NAPHA.
  • 10 forskere har, sammen med nettverksdeltakerne som jobber i ulike tiltak rundt om i landet, vært involvert i arbeidet med rapporter om tiltakene.
  • Rapportene baserer seg på 66 intervjuer, med mer enn 100 informanter.
  • Alle rapportene skal presenteres på en konferanse i Fredrikstad neste år.
MED I NETTVERK: Cecilie Eldrup Evju.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen