Publisert: 16. mai 2012
Deltakere på NAPHAs skrivekurs
DELER SINE ERFARINGER: 10 deltakere på NAPHAs skrivekurs har skrevet en artikkel hver om sine erfaringer fra psykisk helsefeltet. F.v.: Lars Håvard Bakke, Kurt Jarle Hansen, Stig Nygård, Grace Mathisen, Heidi Fossen, Ann Elin Grande, Barbro Skålvik, Tina Sørensen, Hanne Moss og Ragnhild Naas. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Pårørende, utdanning og ACT

Pårørende, utdanning og ACT

Nettverk og pårørende som ressurs, hjelp med utdanning og jobb til ungdom som sliter psykisk, og ACT-team som fyller et tomrom i hjelpeapparatet. Dette er blant temaene deltakerne på NAPHAs skrivekurs har skrevet om.

Fagfolk og pårørende innen psykisk helsefeltet fra ulike deler av landet fullførte 15. mai NAPHAs skrivekurs i Trondheim.

Deler erfaringer

Hensikten med skrivekursene er å inspirere folk fra psykisk helsefeltet til å dele sine erfaringer med andre. Dette gjør de ved å skrive artikler om sin jobbhverdag, eller om sin erfaring som bruker eller pårørende, på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

-Jobbes veldig ulikt

Tina Sørensen, spesialpedagog i Sortland kommune, var en av de 10 deltakerne på skrivekurset i Trondheim.

-Vi som jobber innen psykisk helsefeltet har mye å lære bort til hverandre. Jeg tror det jobbes veldig ulikt rundt omkring, og at vi har forskjellig fokus på hva som er viktig, sier Sørensen.

Ulike fagfolk positivt

Hun mener det er en fordel med ulike faggrupper i det psykiske helsearbeidet.

-Der hvor det nesten bare er ansatt psykiatriske sykepleiere har man etter min erfaring ofte mye fokus på symptomer og symptomlindring. Mestring, sosialt nettverk og alternativer til medisinsk behandling kommer ofte mer i fokus når det er flere faggrupper som samarbeider, mener Sørensen.

Skrev om skole og ungdom

I sin artikkel fra NAPHAs skrivekurs har hun skrevet om hvordan ungdom med psykiske lidelser kan klare å fullføre videregående skole dersom kravene tilpasses deres behov, og dersom skole, nettverk, bruker og hjelpeapparat får til godt samarbeid.

-Ofte detter ungdom ut av videregående uten at det er nødvendig. Settes du på et skjermet arbeidstiltak mister du mye av den viktige erfaringen med å være sammen med jevnaldrende, mener Sørensen.

Forbigående lidelse

Hun understreker at for mange er det å ha en psykisk lidelse forbigående.

-Da er det veldig synd om de skal henge veldig etter sine jevnaldrende. Det er vanskelig å trives i videregående skole som 22-åring, mener Sørensen.

Fysisk berøring som omsorg

Sørensens artikkel er en av to fra skrivekurset i Trondheim som hittil er publisert på psykiskhelsearbeid.no.

Den andre handler om hvordan fysisk berøring kan fungere som hensiktsmessig omsorg. Artikkelen er skrevet av Ann Elin Grande, som er psykiatrisk vernepleier i Trondheim kommune.

Varierte temaer

Frem til 14. juni vil det legges ut to artikler i uka skrevet av kursdeltakerne. Dette er noen av de øvrige temaene som tas opp:

  • Pårørende og nettverk som ressurs (kommer 5. juni)
  • ACT-team som gjennom oppsøkende arbeid fyller et tomrom i hjelpeapparatet (kommer 31. mai)
  • Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Molde om Acceptance and Commitment Therapy: Brukeren definerer sine verdier i livet, og følger opp disse gjennom forpliktende handlinger (kommer 7. juni)
  • Individuell plan: Eksempel på hvordan ungdom kan få bedre styring over eget liv ved å sette seg mål for hvor de vil, og få nødvendig støtte til å nå målene (kommer 14. juni)
NAPHAs SKRIVEKURS
  • NAPHA holder skrivekurs flere ganger i året.
  • Deltakerne er personer som enten jobber innen psykisk helsefeltet, eller som har erfaring som bruker eller pårørende.
  • Hensikten er at erfaringene deltakerne sitter på skal komme andre til nytte, ved at de skriver artikler som legges ut på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.
SKREV OM UNGDOM: Tina Sørensen, spesialpedagog i Sortland kommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen