Publisert: 23. mai 2012
Susan McGurk (t.v.) og Beate Brinchmann
Beate Brinchmann (t.h.) ved Nordlandssykehuset er svært glad for at Susan McGurk (t.v.) kom til Bodø, for å fortelle konferansedeltakerne om sitt arbeid med kognitiv trening som middel til å få mennesker med psykiske lidelser ut i arbeid. FOTO: Erik Veigård.

Kognitiv trening gir bedre jobbsjanser

Kognitiv trening gir bedre jobbsjanser

Professor Susan McGurk ved Boston University kan dokumentere at trening av kognitive ferdigheter gjør det lettere for mennesker med psykiske lidelser å få jobb, og å holde på jobben.

Klar-ferdig-gå-konferansen, som denne uken pågår i Bodø, setter søkelys på sammenhengen mellom arbeid og psykisk helse.

En overordnet problemstilling er om økt jobbdeltakelse for mennesker med alvorlige psykiske lidelser fordrer nye arbeidsmetoder, og ny organisering av hjelpeapparatet.

-Bred kognitiv trening

Susan McGurk er professor i nevropsykologi ved Center for Psychiatric Rehabilitation ved Boston University. Hun har i en årrekke forsket på personer med lave kognitive evner, og på yrkesdeltakelse hos personer med alvorlige psykiske lidelser.

Hennes budskap på bodøkonferansen er at kognitiv trening har god effekt når det gjelder å få personer med psykiske problemer ut i jobb.

-Vi ser at bred kognitiv trening hjelper dem til å prestere bedre. De blir bedre til å huske, løse problemer og omgås andre mennesker. Da lykkes de også bedre i jobbene sine, sier hun.

Fem hovedområder

Hun beskriver kognitive ferdigheter som et bredt spekter av mestring, og legger i denne sammenheng vekt på fem hovedområder:

  • Oppmerksomhet
  • Psykomotorisk hastighet
  • Hukommelse
  • Problemløsning
  • Sosial forståelse

-Dette er områder der mange alvorlig psykisk syke har problemer. Alle forstår at det å være flink på disse områdene er en fordel på arbeidsmarkedet, så spørsmålet er om det går an å forbedre ferdighetene, sier McGurk.

Overkommelig treningsprogram

Bedring av kognitive ferdigheter hos personer med schizofreni har vært et tema i behandlingen i mer enn 40 år.

I forskningen McGurk har utført og studert, har pasientene fått et overkommelig treningsprogram som kan variere fra tre til 75 timer over en periode på en til 100 uker. Det gjennomsnittlige programmet varer i fire måneder, og innebærer cirka 20 timer trening.

Metodene er mange. Noen av dem kommer fra erfaringer med å behandle hjerneskader etter ulykker. Nå er trening gjennom programvare på datamaskiner svært utbredt.

-Fremgangen varer

De siste årene har det vært gjort mange studier på effekten av slike treningsprogram. Susan McGurk la både fram egen forskning, og viste til mange andres arbeid på området. Hun konkluderte med at mental trening uten tvil gir gode effekter.

-Treningsprogrammene inneholder evaluering, så det er lett å måle pasientenes konkrete kognitive fremgang. Vi er svært glade for at forskningen også bekrefter at fremgangen varer ut over den tiden treningen pågår, sier hun.

-Signifikante fordeler

En av studiene hun viste til fortalte at pasienter med kognitiv trening gjennomsnittlig jobbet 21 uker i en seksmåneders periode. En kontrollgruppe pasienter uten kognitiv trening arbeidet åtte uker i samme tidsrom.

-Ikke alle resultater er så gode, men en sammenlignende studie av 26 forskningsarbeider viser alle at det er signifikante fordeler å oppnå med kognitiv trening, sier Susan McGurk.

Les mer fra Klar-ferdig-gå-konferansen på napha.no:

Klar - Ferdig - Gå
USA-BESØK: Susan McGurk, professor i nevropsykologi ved Center for Psychiatric Rehabilitation ved Boston University.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen