Publisert: 23. mai 2012
F.v. Jacob Henningsen, Jorun Winther og Beathe Nilsen.
FORNØYDE ANSATTE: De tre ansatte på Jobbhuset i Bodø, avdelingsleder Jacob Henningsen (t.v.) og attføringskonsulentene Jorun Winther (midten) og Beathe Nilsen er fornøyd med at 75 prosent av de som kommer til Jobbhuset blir utskrevet til jobb eller utdanning. FOTO: Erik Veigård.

Jobbhuset - en solskinnshistorie

Jobbhuset - en solskinnshistorie

På Jobbhuset i Bodø får deltakerne styrket både arbeidsevne og selvfølelse. 75 prosent blir utskrevet til jobb eller utdanning.

-En av psykologene her på huset sa en gang at ”Ingen er syk i hele hodet hele tiden”. Det tar vi utgangspunkt i, sier avdelingsleder Jacob Henningsen på Jobbhuset.

Fokus på det friske

Under Klar-ferdig-gå-konferansen i Bodø 21.-23. mai, om arbeid og psykisk helse, var det en av byens egne institusjoner som sto for solskinnshistorien.

De tre ansatte på Jobbhuset er ikke opptatt av sykdomstegn hos deltakerne.

-Det kan de være på sykehuset der folkene våre er innlagt. Her er vi opptatt av den friske delen av mennesket, den delen som kan jobbe, sier Jacob Henningsen.

-Alle har noe de mestrer

Han får støtte fra Beathe Nilsen og Jorun Winther, de to andre ansatte. Bortsett fra at Beathe er vernepleier har de tre lite med psykiatri å gjøre. Jorun er tidligere steinhogger. Jacob har tjue års erfaring fra byggebransjen.

-Utgangspunktet vårt er at alle, også de med alvorlige psykiske lidelser, kan noe. Alle har noe de mestrer, og alle har rett til å prøve seg i jobb, mener teamet på Jobbhuset.

Spesiell i Norge

Jobbhuset i Bodø ble startet i 2007, og er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset og NAV. Det spesielle ved sykehuset er hvor tidlig pasienter blir spurt om arbeid og gitt arbeidsutfordringer.

-Vi vet ikke om noen andre steder i landet hvor pasientene får spørsmål om arbeid med en gang de blir innlagt på psykiatrisk post, sier Jacob Henningsen.

Form for IPS

På mange måter har Jobbhuset i flere år drevet med en form for IPS (Individual Placement and Support eller Individuell Jobbstøtte), som er det konferansen i Bodø har hovedfokus på.

Deltakere fra helsevesenet, attføringsapparatet og NAV får på konferansen innsikt i om tidlig arbeidsutplassering med oppfølging (IPS) er en vei å gå i fremtiden. Det mener de ansatte på Jobbhuset at det er.

Unngå tidlig uføretrygd

Et uttalt mål da Jobbhuset ble etablert var å unngå for tidlig uføretrygd for innlagte pasienter. Målet var å åpne døren til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og gi økt livskvalitet gjennom deltakelse på arbeidsarenaen.

Har innfridd

Å dømme etter resultatene har Jobbhuset innfridd. 76 personer har siden 2007 vært gjennom jobbtrening og arbeidssøking på avdelingen. Av dem har 57 personer endt opp i ordinært lønnet arbeid, arbeidspraksis, videre utdanning, lokale attføringsbedrifter eller med jobb i vernet bedrift. 19 av de 76 har avsluttet oppholdet uten aktive løsninger.

-Det er et resultat vi er tilfreds med. Husk, det er de sykeste blant de syke vi forsøker å hjelpe, og det ser det ut som vi rett som det er får til, sier Jacob Henningsen.

Sentral plassering

Jobbhuset holder til i de samme lokalene som Nordlandssykehusets psykiatriske avdelinger, i en kjeller midt mellom avdelingene der pasientene rekrutteres fra.

På 250 kvadratmeter får deltakerne tilbud om å jobbe på snekkerverksted, sykkelverksted, med steinsliping, skinnarbeider eller foto.

-Lite fravær

-Denne plasseringen er en av våre suksessfaktorer, det er vi overbevist om. Vi har lite fravær blant deltakerne, og nærheten er nok en av grunnene til det, sier Jacob Henningsen.

Les flere saker fra Klar-Ferdig-Gå-konferansen på napha.no:

Klar - Ferdig - Gå
FORTALTE SOLSKINNSHISTORIE: Jacob Henningsen, avdelingsleder på Jobbhuset i Bodø.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen