Publisert: 29. mai 2012
Sprøyte og medisinampull
INTERVJUET OM TVANG: 15 pasienter og 22 ansatte ved en psykiatrisk døgnavdeling har blitt intervjuet om hvordan de opplever tvangsmedisinering. FOTO: www.colourbox.com.

Holdning om at tvang er nødvendig

Holdning om at tvang er nødvendig

-Det har opparbeidet seg en tankegang om at tvangsmedisinering er nødvendig, sier forfatter bak ny tvangsstudie.

Toril Borch Terkelsen har i fire måneder observert praksiser rundt tvangsmedisinering ved en psykiatrisk døgnavdeling.

Terkelsen er utdannet sykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og en doktorgrad i pyskisk helse. Hun jobber ved Universitetet i Agder, som har finansiert prosjektet.

Intervjuet pasienter og ansatte

Terkelsen har intervjuet 15 pasienter og 22 ansatte ved avdelingen om hvordan de opplever tvangsmedisinering.

I tillegg til intervjuene har hun gjort en deltakende observasjon for å gli inn i miljøet og få en forståelse av det som skjedde der.

I gjennomsnitt besøkte hun avdelingen tre ganger per uke.

Smertefullt og vanskelig

I siste nummer av Tidsskrift for psykisk Helsearbeid presenterer Terkelsen og medforfatter Inger Beate Larsen blant annet disse funnene, gjennom artikkelen ”Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand – erfaringer fra feltarbeid”:

  • Tvangsmedisineringen oppleves som både smertefull og vanskelig for pasientene.
  • Mange av pasientene samtykker til medisinering under press, fordi de ikke opplever at de har noe alternativ.
  • Tilgangen til å klage ble brukt, men ingen fikk medhold i løpet av perioden for feltarbeidet.
  • Noen pasienter var enige i at de måtte tvangsmedisineres i perioder, men også de opplevde tvangsmedisineringen som forferdelig.

Nødvendig?

-Vi må stille spørsmål om tvangsbruken er nødvendig, sier Terkelsen til napha.no.

Fagfolk stoler på hverandre

Erfaringen Terkelsen gjorde seg var at fagpersonell stolte på fagpersonell. Pasientene føler avmakt overfor et behandlingssystem som er preget av konsensus blant de ansatte.

-Det handler om kunnskapsregimet innen psykiatrien, mener hun.

Oppleves nødvendig

Terkelsen fremhever at holdningen blant de ansatte var at medisineringen var tvingende nødvendig. De ansatte forsvarte nytten av medisineringen også overfor hverandre.

-Det er mange diskusjoner på en psykiatrisk avdeling, sier Terkelsen, og vil ikke legge skylden på den enkelte helsearbeider.

Vanskelige følelser

De ansatte opplevde også avmakt i forbindelse med medisinering, forklarer Terkelsen. De slet også med vanskelige følelser knyttet til tvangsmedisineringen, og anstrengte seg for å gjøre det mest mulig skånsomt.

-Det ble gjort veldig mye bra, og det var gode relasjoner mellom pasienter og ansatte, forteller Terkelsen.

Menneskerettigheter

Temaet for siste nummer av Tidskrift for Psykisk Helsearbeid er filosofi.

Terkelsen og medforfatter Larsen trekker inn den italienske samtidsfilosofen Giorgio Agambens teorier om menneskerettigheter for å analysere sine funn. Gjennom teorien viser de hvordan pasientene blir stående uten samfunnsvern i et forsøk på å ivareta samfunnsvernet.

De tvangsmedisinerte pasientene havner i en permanent unntakstilstand hvor deres egne rettigheter er opphevet for å beskytte dem selv, går det frem av artikkelen.

Planlegger tre artikler

Terkelsen planlegger å skrive tre artikler med utgangspunkt i feltarbeidet sitt.

FORSKET PÅ TVANG: Førsteamanuensis Toril Borch Terkelsen er en av forskerne bak studien om tvangsmedisinering.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen