Publisert: 30. mai 2012
Ledere bofellesskap Hinna bydel
UTRADISJONELLE: Fire ledere for bofellesskap i Hinna bydel i Stavanger besøkte 29. og 30. mai NAPHA, for å skrive og fortelle om sin litt utradisjonelle måte å jobbe på. F.v. Per Kristian Sættem, Stig Erlend Midtgård, Bjarne Johansen og Kjartan Mølstrevold. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Hvorfor så årntli' når vi har recovery?

Hvorfor så årntli' når vi har recovery?

-Hvor galt kan det egentlig gå dersom en bruker får låne en tjenestebil, får eget nøkkelkort til aktivitetssenteret eller får fullmakt til å disponere av avdelingens penger, spør fire ledere for bofellesskap i Hinna bydel i Stavanger.

-Vi har en variert brukergruppe, både med tung schizofreni og lettere diagnoser, som er med på å lage film, som vises på kortfilmfestivaler og får mye oppmerksomhet. Dette er grupper som ofte blir beskyttet fordi man tenker at de skal ha mest mulig ro. Vår erfaring er at folk trenger å oppleve mestring, og blomstrer når de opplever det.

Utradisjonell

Det sier Bjarne Johansen, Stig Erlend Midtgård, Kjartan Mølstrevold og Per Kristian Sættem. De er ledere for hvert sitt bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser i bydel Hinna i Stavanger.

29. og 30. mai besøkte de NAPHA for å skrive og fortelle om sin litt utradisjonelle måte å jobbe på. I artikkelen «Hvorfor så årntli' når vi har recovery?» på psykiskhelsearbeid.no forteller de om hvordan de samarbeider om å lage et tilbud der både brukere og ansatte får utfordret seg selv.

Dynamitt filmteam og "No way cup"

Blant tilbudene de har utviklet er Dynamitt Filmteam, produksjon av kvalitetsmat på Kafe Imente, en reisegruppe der brukerne bestemmer reisemål og står for planleggingen, fotballaget FC Ambivalencia bestående av både brukere og ansatte, og cupen «No way Cup».

-Har ja-hatten på

-Hvor kommer de gode ideene fra?

-Vi har ja-hatten på, og lytter til innspill fra både brukere og ansatte. Ansatte uten humor er til fare for seg selv og andre. Vi spør hverandre om hvor langt vi kan strekke strikken, hvor radikale kan vi være. Ut av det kommer det mange ideer, sier de fire.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen