Publisert: 12. juni 2012
NAPHA-rådgiver Gaute Strand
FORSTERKNING: -Akutteamene, slik de er tenkt, innebærer en forsterkning av akuttjenesten, sier NAPHAs faglige rådgiver Gaute Strand. Han har vært en del av arbeidsgruppa som har skrevet anbefalingene. (FOTO: Marius Enge Bøe/NAPHA)

Anbefalinger for ambulante akutteam

Anbefalinger for ambulante akutteam

-Det har vært viktig å ta vare på kommuneperspektivet i arbeidet med de nye Anbefalingene for ambulante akutteam, mener NAPHAs rådgiver Gaute Strand.

-Det har vært viktig at anbefalingene ikke hopper bukk over kommunen, sier faglig rådgiver i NAPHA Gaute Strand om «Anbefalingene for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne i Norge», som nå blir behandlet hos Helsedirektoratet.

NAPHA i arbeidsgruppe

Anbefalingene har blitt utarbeidet av Akuttnettverket ved FOU-avdelingen ved Akershus Universitetssykehus. De satte sammen en bred arbeidsgruppe hvor Strand har vært representant for NAPHA. Arbeidet med anbefalingene har pågått siden desember i 2010.

Napha.no har også tidligere skrevet om arbeidet med anbefalingene: «Skal styrke ambulante akutteam».

-Kommunene påvirkes

-Ikke bare sykehusene, men også kommunene vil påvirkes av akutteamene, forklarer Strand.

Teamet skal kunne koble inn kommunale tjenester på et tidlig tidspunkt. Anbefalingene slår fast at teamene skal organiseres som en del av DPS, og i samråd med kommunale tjenester.

-Dette gjør det spesielt viktig med samhandling, understreker Strand.

I brukerens hjem

Akutteamene jobber ofte i brukerens hjem, og i nært samarbeid med kommunale tjenester som fastlege og psykisk helseteam. Derfor påpeker anbefalingene nødvendigheten av at teamene har erfaring fra arbeid i kommunale tjenester, såvel som akuttpsykiatri.

Portvaktfunksjon

Det er tenkt at akutteamene skal ha en portvaktfunksjon ifølge de nye anbefalingene. Teamene vil ha en viktig rolle i å avgjøre hvilket tilbud pasientene får.

-Dette innebærer en forsterkning av akuttjenesten, sier Strand.

Vurderer henvendelser

I anbefalingenene går det fram at teamet skal vurdere alle henvendelser om innleggelse i akuttavdeling. De skal også vurdere tvangsinnlegger når dette er praktisk mulig.

-I samarbeid med pasientens ønsker, påpeker Strand, som mener at brukermedvirkningen er godt ivaretatt i de nye akutteamene.

Suksess i England

Tall fra engelsk forskning viste en halvering av akuttinnleggelser når brukerne fikk tilbud fra et akutteam i motsetning til ordinære tilbud.

Lokal implementering

-Alle ledd må ønske akutteamene velkommen for at dette skal fungere, påpeker Strand, som mener at implementeringen av akutteamene vil ha innvirkning på hele akuttkjeden.

I anbefalingene legges det vekt på den lokale implementeringen av akutteamene. Sikring både av hvordan akutteamene arbeider og av samspillet med andre aktører i akuttjenestene fremheves som et viktig lederansvar i anbefalingene.

Utfordring

-Det er en utfordring å lage anbefalinger for hele landet, sier Strand, og påpeker variasjoner både i befolkningsgrunnlag og geografi.

Ifølge Strand er det rom for kreativitet innenfor anbefalingene hvis samhandlingen lokalt fungerer godt.

Ambulante akutteam
 • Et ambulant akutteam er et spesialisert tverrfaglig team som skal vurdere pasienter for akuttinnleggelse og kunne gi intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse.
 • 1.mars i år sendte Akuttnettverkets arbeidsgruppe inn sitt forslag til Anbefalinger for ambulante akutteam.
 • Anbefalingene ventes på høring i høst.
De nye anbefalingene

Dette er de viktigste punktene i de nye anbefalingene:

 • Tilstrebe å ha døgnåpent syv dager i uka
 • Vurdere alle potensielle innleggelser til døgnplass i psykiatrisk avdeling (portvakt)
 • Ha rask reaksjon
 • Ha høy grad av tilgjengelighet
 • Ha høy tverrfaglig kompetanse 
 • Kunne besøke pasienten inntil fire ganger daglig
 • Tilby hjemmebehandling i samarbeid med pasient, pårørende og andre helsetjenester
 • Være et reelt og troverdig alternativ til innleggelse
 • Jobbe med pasienten inntil akuttfasen er over og denne kan overføres til annen relevant tjeneste, oftest innen fire til seks uker
 • Muliggjør tidlig utskriving

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen