Publisert: 13. juni 2012
Torald Bergem i fjøset
I FJØSET: Stell av kyr er en av mange aktiviteter som Torald Bergem og de andre brukerne på "Inn på tunet"-gården Frøset Vestre utenfor Trondheim driver med. Mestring og livskvalitet står i fokus for tilbudet. FOTO: Roald Lund Fleiner.

-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv

-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv

-Her får jeg reparere maskiner, stelle med dyr, drive hagebruk, fiske og være sammen med andre. «Inn på Tunet» gir meg en fin kontrast til det mer kaotiske livet i byen, sier Torald Bergem.

53-åringen sliter med depresjon og angst. Han er en av fem brukere av aktivitetstiltaket «Inn på tunet» på gården Frøset Vestre på Byneset utenfor Trondheim.

Liker å mekke

-Det er nesten ubegrenset hva jeg kan drive med her. Samtidig er det ikke noe press om at man må gjøre noe, forteller Bergem, som har mekket biler fra han var ungdom, og er en fingernem kar.

På Frøset Vestre er det nok av maskiner å reparere, fra traktorer til småelektriske maskiner. Strømkabler til drivhuset har han også lagt ut, og vært med på å legge inn vann der.

-Jeg har vært her siden starten for 11 år siden, så det sier vel sitt om at jeg trives, smiler han.

-Helsefremmende

Tilbudet på Frøset Vestre er ett av rundt 1100 «Inn på tunet»-tiltak i Norge. De forskjellige tilbudene retter seg mot mange ulike målgrupper. Frøset Vestre har kun brukere med psykiske problemer.

-Jeg vokste opp med en mor som var lærer, og som hadde en psykisk lidelse. Jeg er opptatt av å alminneliggjøre det å slite psykisk, og ser at et variert aktivitetstilbud som livet på en gård gir er helsefremmende for denne gruppen, sier Karl-Ole Finnes.

11 år uten konflikt

Sammen med kona Mette har han drevet «Inn på tunet» på gården Frøset Vestre siden 2001.

-Vi har ligget stabilt på fem brukere hele tiden, og vi har vært nøye med å få inn personer som fungerer godt sammen. På 11 år har vi ikke hatt en eneste konflikt verken mellom brukerne eller mellom oss og brukerne, forteller Mette Finnes.

To dager i uka

De fem brukerne er på gården to dager i uka, og alltid alle sammen samtidig.

-Den sosiale kontakten er en viktig del av opplegget, sier Karl-Ole Finnes.

Sosial trening

Flere av brukerne har tidligere i livet vært aktive i jobb og på andre arenaer. Etter å ha fått psykiske problemer har mange isolert seg, og blitt redd for å ta kontakt med folk.

-«Inn på tunet» er en måte å komme inn i det offentlige rom igjen, sier Karl-Ole.

Torald Bergem reparerer traktormotor

Noe å snakke om

Mette fremhever det at deltakelsen i aktivitetene på gården gir brukerne noe å snakke med andre om.

-Det er lettere å møte gamle kjente og andre når man kan snakke om alle de spennende tingene man driver med på gården, enn om man bare sitter hjemme, mener hun.

Seks hovedaktiviteter

Tilbudet på Frøset Vestre dreier seg rundt seks hovedaktiviteter:

 • Verkstedhallen, der brukerne reparerer maskiner og redskap
 • Naustet og båten, med fiske og aktivitet i fjæra
 • Skogskoia, som er utgangspunkt for vedhogst, kulturarbeid i skogen, høsting av bær og sopp og for matlaging på vedkomfyren.
 • Hagen med frukt- og bærtrær, samt kjøkkenhage med urtebed
 • Drivhuset der mer varmekjære vekster dyrkes
 • Kyr og kalver i fjøset, med melkeproduksjon

-Ser at brukerne trives

-Vi ser at brukerne trives, og alle brukerevalueringer vi har hatt er entydige i forhold til det. Likevel lever vi i stadig usikkerhet om fremtiden, fordi vi er et tilbud litt på siden av kommunen og dermed lettere å kutte i enn mer interne tilbud, mener Karl-Ole.

-Langsiktige kontrakter viktig

Han er glad for at det tidligere i år kom en egen strategi for «Inn på tunet», lansert av regjeringen.

-Strategien slår fast at «Inn på tunet» skal satses på. Langsiktige kontrakter mener jeg er viktig, både for å gi forutsigbarhet for brukerne og sikkerhet og utviklingsmuligheter for oss som er tilbydere, sier Mette Finnes.

Høye krav i arbeidslivet

Torald Bergem kan tenke seg å bruke sine mange praktiske evner i arbeidslivet.

-Samtidig er jeg litt redd for at jeg ikke skal klare å være en så stabil arbeidstaker som arbeidslivet ofte krever at man er, sier han.

Torald Bergem i drivhuset

Mestring og livskvalitet i fokus

Målet er at brukerne skal oppleve mestring og økt livskvalitet. Noen kommer seg ut i jobb, andre ikke.

-Vi har hatt brukere inne som har vært langt nede etter tidligere å ha vært veldig aktive. Det gir veldig mye å se at folk gradvis kommer tilbake, og vi har noen tidligere brukere som har kommet tilbake i arbeidslivet for fullt igjen etter å ha vært her og bygd opp selvtillit og mestringsfølelse, sier Mette Finnes.

INN PÅ TUNET
 • Tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk
 • Skal gi mestring, utvikling og trivsel
 • Rundt 1100 tilbud finnes på landsbasis, rettet mot ulike målgrupper
 • Gården Frøset Vestre på Byneset utenfor Trondheim gir tilbud til fem brukere med psykiske lidelser
 • I februar 2012 la Regjeringen fram en nasjonal strategi for «Inn på tunet»
DRIVER "INN PÅ TUNET"-TILBUD: Ekteparet Mette og Karl-Ole Finnes. FOTO: Roald Lund Fleiner.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen