Publisert: 14. juni 2012
Minnemarkering Oslo
KURS I KRISEHÅNDTERING: Terrorangrepene 22. juli 2011 aktualiserte behovet for å styrke kriseberedskapen i Norge, og omtales spesielt i et nytt, nettbasert kurs i krisehåndtering. Bildet er fra en minnemarkering i Oslo etter 22. juli. FOTO: www.colourbox.com.

Når krisen rammer - nytt kurs

Når krisen rammer - nytt kurs

Et nytt nettbasert kurs i krisehåndtering er utviklet for de kommunale psykososiale kriseteamene. Terrorangrepene 22. juli i fjor aktualiserte behovet.

Det nettbaserte kurset "Når krisen rammer - å arbeide i psykososiale kriseteam" skal gi teamene økt kunnskap og kompetanse i møte med berørte og etterlatte etter kriser, ulykker og katastrofer.

Gratis kurs

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har utviklet kurset.

Selv om hovedmålgruppen er medlemmer i psykososiale kriseteam, så er det åpent for alle interesserte og gratis å gjennomføre.

22. juli omtalt

Helsedirektoratet har bestilt kurset. Terrorangrepene 22. juli 2011 aktualiserte behovet for å styrke kriseberedskapen i Norge, og omtales spesielt.

Bygger på veiledere

Kurset omfatter både terrorhandlinger, selvmord og andre typer kriser. Det bygger i stor grad på disse to veilederne fra Helsedirektoratet:

NYTT KURS I KRISEHÅNDTERING

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen