Publisert: 22. juni 2012
Seks lys i mørket
KUNNSKAP OM SORG:-Vi har samlet de to ledende miljøene som har jobbet mye med sorg, forteller lederen for Senter for Krisepsykologi, Atle Dyregrov. På Sorgkonferansen 3. og 4.september skal han snakke om erfaringer fra sorgarbeidet etter 22.juli.

Skandinavisk konferanse om sorg

Skandinavisk konferanse om sorg

Den 3. og 4. september samles ledende forskere innen sorg og sorgprosesser i Bergen for å spre kunnskap til helsearbeidere.

-Det er viktig å nå ut med ny kunnskap om sorg og sorgprosesser til helsearbeidere, sier leder for Senter for Krisepsykologi, Atle Dyregrov.

Oppfølging av etterlatte

Den 3. og 4. september i år arrangeres Sorgkonferansen i Bergen. Konferansen skal ta opp hvordan en kan sikre god oppfølging av etterlatte.

Det er Senter for Krisepsykologi, Karolinska Institutet og Gøteborgs Universitet som arrangerer konferansen.

Ledende miljøer

-Vi har samlet de to ledende miljøene som har jobbet mye med sorg, forteller Dyregov.

Senter for Krisepsykologi har jobbet mye med etterlatte etter plutselige dødsfall, mens Karolinska Institutet har stor kunnskap om dødsfall i sykehus. Nå ønsker disse miljøene å spre sin kunnskap.

-Både for etterlatte i dag, og de som vil bli etterlatte i fremtiden, sier Dyregrov.

22.juli

Dyregrov skal snakke om sorgprosesser etter terroren i Norge den 22.juli. Han vil sette fokus på hvordan mennesker som har opplevd noe vanskelig kan støtte hverandre gjennom kollektive samlinger.

-Det er ikke noen motsetning mellom likemannsstøtten og den faglige støtten i arbeidet med etterlatte, sier Dyregrov.

Ikke hovedtema

Dyregrov ønsker ikke at 22.juli skal bli et hovedtema for konferansen, og påpeker at de fleste dødsfall ikke knytter seg til den typen hendelser.

-De vanlige dødsfallene skal være i fokus på konferansen, sier Dyregrov.

SORGKONFERANSE
SKAL SNAKKE OM 22.JULI: Atle Dyregrov

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen