Publisert: 25. juni 2012
Barn
BARN OG RUS: Kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn skal styrkes, ifølge regjeringens nylanserte stortingsmelding for en helhetlig rusmiddelpolitikk. ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com.

Rusmelding med fem hovedsatsinger

Rusmelding med fem hovedsatsinger

-Forebygging og tidlig innsats som en av fem hovedsatsinger. Ikke prøveordning med heroinassistert behandling. Dette er to av punktene i regjeringens stortingsmelding for en helhetlig rusmiddelpolitikk, lansert 22. juni.

Stortingsmeldingen "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" ble lansert av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fredag 22. juni.

-Komplisert felt

-Meldingen tar innover seg at rusfeltet er komplisert. Man leter ikke lenger etter bare den ene grunnen, som at faren til personen ruset seg eller at vedkommende ble slått som barn, men ser at det bak en persons rusmisbruk ofte ligger veldig sammensatte årsaksforklaringer, sier NAPHA-rådgiver Petter Dahle.

Fem hovedsatsinger

Regjeringen vektlegger i meldingen særlig fem områder:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Innsats for pårørende og mot passiv drikking
  • Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall
  • Samhandling – tjenester som jobber sammen
  • Økt kompetanse og bedre kvalitet.

Fokus på pårørende

-Rusmiddelbruk er ikke bare skadelig for den som ruser seg, men går i stor grad utover andre. Vi kaller det for "passiv drikking", og vi vil ha et betydelig fokus på tiltak som ivaretar pårørende og tredjepart, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Forebygging hos barn

Blant annet vil regjeringen bygge videre på gode erfaringer med tiltak som Familieforebyggende team i Vestre Viken HF og Nord-Trøndelag HF, og opprette lignende tiltak i andre deler av landet. Kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn skal styrkes, skriver departementet.

600 mill til rus og psykisk helse

For å øke kompetansen om rus, avhengighet og psykisk helse i alle sektorer benyttes omlag 618 millioner kroner til tiltak og innsatsområder innen Kvalitetsløftet rus og psykisk helse i 2012.

Helsehjelp - ikke straff

En egen strategi mot overdoser skal bidra til å redusere overdosedødsfall.

Det slås også fast i meldingen at personer med rusproblemer i større grad skal møtes med helsehjelp i stedet for tradisjonell straff.

Ikke heroin i behandling

Fem av ni medlemmer i Stoltenbergutvalget har tidligere forelsått et tidsbegrenset forsøksprosjekt med heroin i behandling av narkotikaavhengige. Heroin som substitusjonsmedisin i behandlingen av tungt belastede opioidavhengige er tatt i bruk i Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Storbritannia, Sveits og Tyskland.

Regjeringen sier foreløpig nei til heroin i behandling.

-Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, og vi vil derfor ikke innføre en prøveordning med slik behandling nå. Men vi vil følge utviklingen internasjonalt nøye, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Se også:

LANSERTE RUSMELDING: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen