Publisert: 02. juli 2012
NAPHA logo

Tre ledige stillinger i NAPHA

Tre ledige stillinger i NAPHA

NAPHA søker tre faglige rådgivere, hvorav en psykolog. Søknadsfristen er 19. august.

Faglige rådgivere

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) er organisert som en avdeling under NTNU Samfunnsforskning AS og er finansiert av Helsedirektoratet. Senteret er lokalisert i Statens hus.

NAPHAs hovedoppgave er å stimulere, understøtte og videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene. Kunnskapsinnhenting og formidling står sentralt i vår virksomhet. Per i dag har senteret ca 17 årsverk. De ansatte har variert bakgrunn og kompetanse; fra undervisning, forskning, behandlingsapparatet, offentlige etater og som brukere. Budsjettet for 2012 er på 21,2 mill. 

NAPHA søker nå etter tre faglig engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere som ønsker å jobbe med å stimulere og videreutvikle psykisk helsearbeid i kommunene. For å styrke oss tverrfaglig ønsker vi en av stillingene besatt av psykolog.

Om oppgavene

 • Bearbeide og presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 • Samarbeid med faglige og lokale nettverk
 • Spre og implementere erfarings- og forskningsbasert kunnskap
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Forskningserfaring og/ eller erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til psykisk helsearbeid samt fag- og politikkutvikling på psykisk helsefeltet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Evne til å planlegge og iverksette nye prosjekter
 • Evne til og ønske om å arbeide med nettverk

Vi ønsker oss faglig oppdaterte, løsningsorienterte og motiverende medarbeidere som både internt og i møte med våre samarbeidspartnere og kommunene evner å skape engasjement, se muligheter og oppnå resultater.

Vi kan tilby:

 • Deltakelse i et utviklingsorientert og kreativt kompetansemiljø
 • Deltakelse i strategiutvikling og beslutningsprosesser
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse og gruppelivsforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift

 

Søknadsfrist 19/8-2012

Nærmere opplysninger om stillingene kan stilles til leder Trond Hatling, tlf 93028373 trond.hatling@napha.no.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen