Publisert: 24. august 2012
Kunnskapssenterets nettside
NY RAPPORT: En ny rapport fra Kunnskapssenteret undersøker effekt av ulike måter å organisere tjenester innen psykisk helsevern.

Positiv effekt av helhetlig perspektiv

Positiv effekt av helhetlig perspektiv

-Intensiv koordinering av psykososialt arbeid sammenlignet med standard behandling ser ut til å gi noen færre dager i sykehus, sier forsker.

Kunnskapsgrunnlaget gir ingen sterke føringer for videre organisering av psykisk helsevern, men intensiv koordinering av psykososiale tjenester peker seg ut som et tiltak med positiv effekt på flest utfall, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Undersøker effekt

Rapporten undersøker effekt av ulike måter å organisere tjenester innen psykisk helsevern.

-Intensiv koordinering av psykososialt arbeid sammenlignet med standard behandling ser ut til å gi noen færre dager i sykehus, noe mindre frafall fra behandlingsopplegg, noe høyere funksjonsskåre, noen flere som kan bo uavhengig og muligens litt høyere brukertilfredshet, sier seniorforsker Louise Forsetlund ved Kunnskapssenteret, til senterets nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen