Publisert: 29. august 2012
Midia Aminzadeh
NETTBRETT-VINNER: Midia Aminzadeh begynte for et halvt år siden å jobbe i Helsedirektoratet, etter 15 år som fysioterapeut i Oslo kommune. FOTO: Privat.

Vant nettbrett

Vant nettbrett

-Nå blir sønnen min på 11 lykkelig, sier en glad nettbrett-vinner Midia Aminzadeh fra Oslo. Blant 350 personer som svarte på NAPHAs undersøkelse om medievaner ble hun trukket ut som premievinner.

-Jeg hadde ikke fått med meg at det var premie. Jeg trodde det var reklame da dere sendte meg mail om at jeg hadde vunnet, og skulle til å slette den. Man blir jo glad da, sier nettbrett-vinner Midia Aminzadeh til napha.no.

Verdifull kunnskap

Før sommeren sendte NAPHA ut en spørreundersøkelse til personer som jobber innen psykisk helsefeltet, for å kartlegge deres medievaner.

Hensikten er å gi NAPHA mer kunnskap om hvilke kanaler som er de beste å bruke når vi kommuniserer med vår målgruppe, og hva målgruppen helst vil ha informasjon om. Rundt 350 svar kom inn, noe NAPHA er godt fornøyd med.

Jobber med barn og unge

Midia Aminzadeh begynte for et halvt år siden å jobbe i Helsedirektoratet, etter 15 år som fysioterapeut i Oslo kommune.

-Jeg har hele tiden jobbet med barn og unge. Som fysioterapeut i kommunen samarbeidet jeg tett med psykisk helsetjeneste i kommunen og BUP, i forhold til barn og ungdom som hadde psykiske plager i tillegg til de fysiske, forteller hun.

Salto

Aminzadeh samarbeidet også med et prosjekt kalt Salto.

-Det er et prosjekt for kriminalitets- og rusforebygging blant ungdom, som drives i samarbeid mellom kommune og politi, sier hun.

Jobber ut mot kommunene

I Helsedirektoratet har hun det siste halve året jobbet med habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinatorspørsmål i forhold til barn og unge i kommunene.

Individuell plan er lovpålagt for blant annet personer med psykiske lidelser som trenger oppfølging over tid fra ulike sektorer i hjelpeapparatet.

-Ser bra ut

Aminzadeh kjente ikke til NAPHA før hun mottok spørreundersøkelsen, men har i ettertid fått vite mer om NAPHA gjennom å besøke nettsiden og snakke med kolleger i direktoratet.

-Jeg synes nettsidene ser veldig bra ut, uten at jeg har gransket de veldig nøye og med et kritisk blikk, sier hun.

Hun opplevde spørreundersøkelsen om medievaner som relevant, og tror det å samle slik kunnskap er nyttig for å kunne være enda mer målrettet i kommunikasjonen med de som jobber innen psykisk helsefeltet.

Resultater

Napha.no vil skrive om resultatene av medievaneundersøkelsen så snart de er ferdig analysert.

SPURTE OM MEDIEVANER
  • Før sommeren sendte NAPHA ut en spørreundersøkelse til personer som jobber innen psykisk helsefeltet, for å kartlegge deres medievaner.
  • Hensikten er å gi NAPHA mer kunnskap om hvilke kanaler som er de beste å bruke når vi kommuniserer med vår målgruppe, og hva målgruppen helst vil ha informasjon om.
  • Rundt 350 personer svarte på undersøkelsen.
  • Resultatene av undersøkelsen vil bli presentert på napha.no når de er ferdig analysert.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen