Publisert: 10. september 2012
Lill Storås
-Vi har en tradisjon for å se på problemene, men ikke i så stor grad å se på ressursene. For eksempel å få brukerne til å reflektere over hva de er gode til, og dyrke frem dette, mener fagleder for Psykisk Helsetjeneste i Lenvik kommune i Troms, Lill Storås. FOTO: Trude Bowes.

-Må være mer oppmerksom på brukernes ressurser

-Må være mer oppmerksom på brukernes ressurser

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 29: Lenvik kommune i Troms.

Navn: Lill Storås.

Jobb: Fagleder Psykisk Helsetjeneste, Lenvik kommune i Troms.

Utfordret av: Monica Almestad, Senja kommune.

Sender stafettpinnen videre til: Anne Lise Øgård, Bardu Kommune.

-Skildre kommunen din med tre ord:

- Passe stor. Oversiktlig. Spennende.

-Hva er det beste med jobben din?

-Den er faglig spennende, utfordrende og jeg har gode kollegaer. I 2008 begynte vi å omlegge psykisk helsetjeneste. Dagsenteret, en omsorgsbolig og utetjenesten ble slått sammen til psykisk helsetjeneste. Vi fikk flere ressurser, og kunne utfylle hverandre på en bedre måte. Det har vært en stor utfordring å ruste oss opp faglig til også å jobbe med barn og unge. Tidligere har psykisk helsetjeneste hatt lite samarbeid med andre deler av det kommunale tjenesteapparatet, som barnevernet, NAV, flyktningekontakten og helsesøster. Vi har jobbet aktivt med å få opp et bedre samarbeid, noe som har vært spennende og utfordrende.

-Og hva er det verste?

-Å ta upopulære avgjørelser. For eksempel når det er stort press på tjenesten, så er det vanskelig å ivareta både personale og brukere. Noen ganger er man nødt til å presse de ansatte litt mer enn man kanskje burde.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Vi har bestemt at vi skal være dyktige med barn og ungdom. Mestringsgruppe for barn til psykisk syke eller med rusproblematikk er et godt tiltak. Vi jobber også blant annet med oppmerksomhetstrening for voksne, og har en fin turgruppe.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Jo bedre kjent man blir med brukerne, jo bedre jobb kan man gjøre. Hjelperen må være mer oppmerksom på ressursene hos brukerne. Vi har en tradisjon for å se på problemene, men ikke i så stor grad å se på ressursene. For eksempel å få brukerne til å reflektere over hva de er gode til, og dyrke frem dette. Det kan for eksempel være om brukeren liker å spille musikk. Dette er med på å bygge opp et bedre selvbilde, noe som er viktig fordi selvbildet ofte er veldig dårlig hos pasienter med psykiske lidelser.

-Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase www.psykiskhelsearbeid.no?

-Jeg er ikke så aktiv på nett, så jeg kjenner ikke kunnskapsbasen så godt. Men jeg er glad for at NAPHA eksisterer, og vi har hatt stor glede av besøk fra NAPHA-rådgivere her hos oss.  Det fine med NAPHA er at de får så god kjennskap til hvordan de ulike kommunene jobber, så da kan vi spørre NAPHA om hvordan andre kommuner jobber med ulike problemstillinger.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Er dårlig på nettsteder.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-4. Det kommer gode målsettinger fra regjeringen for feltet, og de har fokus på de svake. Men så er problemet at når kommunene skal spare, så forsvinner ressurser til psykisk helsefeltet og vi klarer ikke å jobbe opp mot disse målsettingene. Staten støtter mange prosjekter. Men det varer bare ett til to år. Deretter forsvinner ansatte og ressurser. Kommunene følger ikke opp etter at prosjektperioden er over, på grunn av stramt budsjett. Mer øremerking til feltet fra staten må derfor til.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Jeg møter gode venner som kan smile, og som jeg kan snakke med om mange ting. Jeg er i naturen der jeg «tømmer» hodet for problemer, og kan ta inn andre stimuli.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Lille tre, av Forrest Carter.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen