Publisert: 17. september 2012
Deltakere skrivekurs Molde 13.-14. september 2012
PÅ SKRIVEKURS I MOLDE: Bak f.v. Thore Folland, Inger Tøsse, Kirsten Rokke og Turid Møller Olsø (NAPHA/arrangør). Foran f.v. Iren Nakken, Line Solberg, Elisabeth Hol, Sissel Telnes Orvik, Hege Anita Øverås og Ragnhild Ese. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-En anerkjennelse av jobben vi gjør

-En anerkjennelse av jobben vi gjør

-Det å få delta på skrivekurs for å fortelle om hvordan vi jobber er en anerkjennelse av at det vi gjør er viktig og interessant for andre å lære av, sier deltaker på NAPHAs skrivekurs, Line Solberg.

Solberg er fagleder i psykososial tjeneste i Rauma kommune. 13.-14. september deltok hun på et skrivekurs arrangert av NAPHA i Molde, sammen med åtte andre ansatte innen psykisk helsefeltet fra ulike romsdalskommuner.

-Skriver om mekketilbud

-Jeg skriver om et mekketilbud til unge gutter i alderen 13-18 år. Det er et gruppetilbud som vi synes vi har lyktes godt med, forteller Solberg.

Hun synes det både er kjempespennende og skummelt å beskrive egen praksis for andre.

-Man er vant til å tenke på taushetsplikten sin. Samtidig så handler det om yrkesstolthet, og å få vise at man utgjør en forskjell, sier hun.

Reflekterer over hverdagen

Hun satte også stor pris på å møte folk som jobber med det samme som henne i andre kommuner.

-Det var lærerikt å høre om hva de andre deltakerne er opptatt av, og få reflektert mer over hverdagen vår som ellers bare går av seg selv, mener Solberg.

Niende kurs i rekken

Skrivekurset i Molde var det niende NAPHA har holdt. Målet med kursene er å gjøre psykisk helsearbeidere i stand til å skrive om det de driver med på en enkel og engasjerende måte.

Kurset i Molde avsluttes med en tredje kursdag 17.oktober. I ukene etter vil de ni artiklene deltakerne skriver legges ut på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

Trusler, vold og kosthold

Blant de øvrige temaene deltakerne skriver om er:

  • Sammenhengen mellom kosthold og livsstil og psykiske plager som angst og depresjon.
  • Viktigheten av presis begrepsbruk for å beskrive psykisk helsetjenester. F eks kan begrepet «lavterskeltilbud» romme mye forskjellig.
  • Utfordringer med å rekruttere spesialister til ACT-team og andre ambulante team.
  • Presentasjon av et kommunenettverk bestående av ansatte fra kommunale psykisk helsetjenester, spesialisthelsetjenesten, Fylkesmannen og høyskoleansatte.
  • Tiltak for å få ned omfanget av trusler og vold i et bofelleskap.
SKRIVER OM MEKKETILBUD: Line Solberg, fagleder i psykososial tjeneste i Rauma kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen