Publisert: 24. september 2012
Arbeidere
JOBB OG BEHANDLING: Med Individuell Jobbstøtte er målet å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser med å komme seg raskest mulig ut i vanlig arbeid, og behandling skjer parallellt med at de er i jobb. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Attføringsbedriftene satser på ordinært arbeid

Attføringsbedriftene satser på ordinært arbeid

Med nyansatt prosjektleder og 10 interesserte bedrifter satser Attføringsbedriftene på å oppnå ordinært arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Attføringsbedriftene har gode forutsetninger for å lykkes med dette, sier nyansatt IPS-prosjektleder Thomas Knutzen til Attføringsbedriftenes nettside.

Jobb og behandling parallellt

IPS står for Individual Placement and support. Dette kan på norsk oversettes til Individuell Jobbstøtte. Kjernen i IPS-modellen er at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer seg raskest mulig ut i vanlig arbeid, og får behandling parallellt med at de er i jobb.

Det finnes en poengskala, der man må score minst 74 av 125 poeng for å kunne si at man følger IPS-modellen. 

Kaster seg på bølgen

Fra før har 17 prosjekter på landsbasis fått midler av Helsedirektoratet til å drive tiltak basert på modellen.

Nå kaster Attføringsbedriftene seg på bølgen, og igangsetter et prosjekt der de ønsker å prøve ut IPS-metodikken.

-Kjenner målgruppen

-Attføringsbedrifter har den fordelen at de kjenner målgruppen og til dels metodikken godt, fordi den er nært beslektet med innholdet i tiltaket Arbeid med Bistand, som mange attføringsbedrifter driver. Det gir et godt grunnlag for å ta dette videre til IPS som er en mer spesifikk og målrettet modell rettet mot personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Forskning viser at IPS med høy kvalitet får 6 av 10 i jobb, og det er oppsiktsvekkende bra målgruppen tatt i betraktning. Det vil derfor være faglig uforsvarlig å ikke prøve ut en slik modell i Norge, mener Thomas Knutzen.

Studert i USA

Knutzen kommer fra stilling som veilednings- og oppfølgingslos ved NAV Alna i Oslo, hvor han har jobbet med å implementere IPS-modellen. Han har også vært på et studieopphold ved Darthmouth Psychiatric Research Center i USA, som har vært sentrale i utviklingen av IPS-metodikken.

-Ambisjonene med prosjektet er at attføringsbedrifter i løpet av et par år jobber etter en høykvalitets IPS-modell, og gjennom dette oppnår gode resultater, sier han til Attføringsbedriftenes nettside.

PROSJEKTLEDER: Thomas Knutzen.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen