Publisert: 02. oktober 2012
Anne-Lise Øgård
UAVKLARTE UTFORDRINGER: -Jeg ser noen uavklarte utfordringer framover. Spesialisthelsetjenesten er de som diagnostiserer, og kommunene er de som skal yte tjenester. Vi ser allerede i dag at vi ikke alltid er enige i de faglige vurderinger, sier leder for Psykisk Helsetjenesten i Bardu kommune, Anne-Lise Øgård. FOTO: Privat.

-Ikke alltid enige i faglige vurderinger

-Ikke alltid enige i faglige vurderinger

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 30: Anne-Lise Øgård, leder for Psykisk Helsetjeneste i Bardu kommune.

Navn: Anne-Lise Øgård.

Jobb: Leder Psykisk Helsetjeneste i Bardu kommune.

Utfordret av: Lill Storås, fagleder Psykisk Helsetjeneste, Lenvik kommune i Troms.

Sender stafettpinnen videre til: Psykisk Helsetjeneste i Harstad, kommunen der jeg vokste opp.

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Trygg, vakker og ressurssterk.

-Hva er det beste med jobben din?  

-De gangene jeg opplever å ha gjort en god faglig jobb, og at det ble virksomt for den andre.

-Og hva er det verste?

-Når samhandling ikke fungerer. Jeg ser noen uavklarte utfordringer framover. Spesialisthelsetjenesten er de som diagnostiserer, og kommunene er de som skal yte tjenester. Vi ser allerede i dag at vi ikke alltid er enige i de faglige vurderinger.  Når samhandlingsreformen etter hvert skal gjelde også for vårt fagfelt, er jeg bekymret for at kommunene ikke skal bli hørt på egne vurderinger.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Jeg er i den senere tid blitt opptatt av at vi på kommunenivå ikke driver med forskning på vår egen praksis. Kan vi bevise at den jobben vi gjør for eksempel er forebyggende? Har vi satt inn riktig ressurs på riktig nivå? I lys av samhandlingsreformen, der det meste skal skje i kommunene, så mener jeg at vi også må øremerke deler av stillinger til å forske på egen praksis. 

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Bardu kommune har hatt fokus på å tilby psykiske helsetjenester til barn og unge, gjennom å opprette egen miljøterapeutstilling i psykisk helsetjenesten for denne målgruppen, allerede i 2005. Jeg vil også trekke fram at vi har klart å bevare et samarbeidsforum mellom NAV og Pleie og omsorg, på tross av store endringsprosesser. Det er en vilje til samhandling, som igjen styrker tilbudet til den enkelte bruker.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

-Helt ærlig så er jeg lite aktiv i forhold til å bruke nettet.  Jeg mottar NAPHA-nytt på e-post og ser gjennom de temaer som er der. Jeg har også vært på kurs og konferanser der NAPHA har deltatt, og har et positivt inntrykk av dette fagnettverket.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Jeg gir terningkast 4, mye på grunn av den statlige satsningen på psykisk helsefeltet som har vært over år.  Det har medført at man har bygd opp gode tjenester og hevet kompetansen, både kommunalt og på spesialistnivå.  De får ikke full skår på grunn av satsningen på rusfeltet. Dette fordi mitt inntrykk er at mye av midlene knyttes opp til prosjekter.  Når disse er gjennomført, ligger det en tanke om at tiltaket skal implementeres i kommunal tjeneste.  Med generelt dårlig kommuneøkonomi, så kan konsekvensen være at man ikke får videreført gode tiltak.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse? 

-Jeg er bevisst på at fritiden er min. Da er jeg i lag med min familie og bruker tiden på dem.  Jeg liker å lese, se på film, gjøre håndarbeid – og vi har ”hytte på havet”, og der senker sjelefreden seg.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur: 

-Innenfor vårt fagområde kan jeg anbefale "Et vakkert sinn", en biografisk film om John Nash, nobelprisvinner i økonomi som også utviklet Schizofreni og opplevde paranoide episoder. En sterk film om å leve med alvorlig psykisk lidelse.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen