Publisert: 08. oktober 2012
NAPHA-leder Trond Hatling
DOKUMENTASJON VIKTIG:-NAPHA vil engasjere seg for å bidra til å ivareta kommunenes behov for mer kunnskap om dokumentasjonsverktøy, skriver NAPHA-leder Trond Hatling i spalten «Et skeivt blikk» i det nye nummeret av Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid.

Må vite om lokal hjelp har lyktes

Må vite om lokal hjelp har lyktes

-Den videre utviklingen av psykisk helsearbeid vil styrkes når det er mulig å sammenligne tjenester og tilbud på tvers av enheter og kommuner, mener NAPHA-leder Trond Hatling.

I spalten «Et skeivt blikk» i årets tredje nummer av Tidsskrift for Psykisk helsearbeid skriver Trond Hatling, leder for NAPHA, om viktigheten av å kunne dokumentere det lokalbaserte psykiske helsearbeidet.

Tre grunner

I spalten fremhever han at dokumentasjon av psykisk helsearbeid er viktig av minst tre grunner.

  • Det er et virkemiddel som viser hva psykisk helsearbeid er.
  • Øvrige områder innen helse- og sosialfeltet dokumenteres allerede.
  • Det legger grunnlaget for en systematisk evaluering av både nye og eksisterende tilbud.

Lokal prioriteringsdebatt

-For oss som brenner for det lokalbaserte tilbudet til mennesker med psykiske lidelser, handler det dermed også om hvordan vi skal dokumentere brukerbehov og tjenestetilbud, slik at dette synliggjøres i den evige lokale prioriteringsdebatten, skriver Hatling.

Sterke motforestillinger

Samtidig påpeker Hatling at det finnes sterke motforestillinger mot dokumentasjon. Det er liten begeistring for standardisering, og det brukes for mye krefter på å finne frem til det lokalt beste kartleggingsverktøyet.

-De heftige protestene mot IPLOS identifiserte viktige motforestillinger som må håndteres også i dokumentasjon av psykisk helsearbeid, skriver Hatling.

Han påpeker at ikke bare fagfolkenes definisjoner av behov og tjenestetilbud må være tellende.

Parallelle spørsmål

Gjennom arbeidet med Helhetlig psykiatriplanlegging (HPP) var Hatling med på å utvikle et verktøy med parallelle spørsmål og vurderinger til både bruker og fagperson.

-Bør IPLOS utvides i denne retningen?, spør Hatling.

Lokalt anvendelig

Han fremhever fire punkter som det er viktig at et dokumentasjonsverktøy kan gi oversikt over.

  • Hvilke tjenestebehov brukere med psykiske problemer har.
  • Hvilke tjenestebehov som gis.
  • Ressurser som benyttes i ulike tjenester og tiltak.
  • Effekten av tjenester og tiltak.

-Det er ønskelig at både kvantitative og kvalitative dimensjoner ved disse områdene belyses, skriver Hatling, som også mener at systemene må være lokalt anvendelige.

-NAPHA vil engasjere seg

Hatling mener at vi må komme oss ut av en situasjon hvor vi ikke vet hvorvidt lokalbasert hjelp har lyktes eller ikke.

-NAPHA vil derfor engasjere seg for å bidra til å ivareta kommunenes behov for mer kunnskap om dokumentasjonsverktøy, samt bidra til mer funksjonelle verktøy sett ut fra kommunenes - og brukernes – perspektiver, skriver Hatling.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen