Publisert: 16. oktober 2012
Ny nettside psykisk helse i kommunen
NY NETTSIDE: Folkehelseinstituttets nye nettside om psykisk helsearbeid i kommunene. (FOTO: NAPHA)

Ny ressursside om psykisk helsearbeid

Ny ressursside om psykisk helsearbeid

Folkehelseinstituttet har lansert en ny ressursside for psykisk helsearbeid i kommunene.

-God psykisk helse kan fremmes på mange måter. Vi ønsker å bidra til å spre kunnskap om de viktigste folkehelseutfordringene innenfor psykisk helse, sier Ellinor F. Major, divisjonsdirektør ved Divisjon psykisk helse i Folkehelseinstituttet, til Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Dette byr siden på

Nylig lanserte instituttet en ny ressursside som blant annet byr på dette:

  • En veiledning i hvordan du bruker folkehelseprofilen for å få oversikt over lokale helseutfordringer innen psykisk helse.
  • Nyttige rapporter for psykisk helsearbeidere ute i kommunene.
  • Nyheter som Folkehelseinstituttet mener har interesse for helsefremmende psykisk helsearbeid i kommunene.

Les også på NAPHA.no: Sjekk den psykiske helsen i fylket ditt

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har et tydelig fokus på å styrke det forebyggende helsearbeidet og pålegger blant annet kommunene å ha oversikt over grunnleggende lokale helseutfordringer. Dette kan være en utfordring innen området psykisk helse, skriver Folkehelseinstituttet i sin omtale av det nye nettstedet.

-Det finnes for få indikatorer på kommunenivå om befolkningens psykiske helse, sier Ellinor F. Major til napha.no.

Les også på NAPHA.no: Må vite om lokal hjelp har lyktes

Dokumentert effekt

Samhandlingsreformen pålegger kommunene å rette forebyggingsinnsatsen mot tiltak som har dokumentert effekt. Divisjon for psykisk helse har laget en egen rapport om slike tiltak.

  • Lenker til flere rapporter finnes på den nye ressurssiden.

Divisjon psykisk helse

Divisjon psykisk helse i Folkehelseinstituttet arbeider både med plager og lidelser som rammer mange, og de som forekommer sjeldnere, men som medfører store belastninger for den enkelte og deres pårørende.

Divisjonsdirektør Ellinor F. Major ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. (FOTO: NAPHA)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen