Publisert: 19. oktober 2012
Hagearbeid
PRAKTISK ARBEID: MAX-prosjektet i Ålesund er et tilbud til mennesker med psykiske problemer som er uføretrygdet, og som ønsker å yte en arbeidsinnsats. Praktisk arbeid, som hagearbeid, står sentralt. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Godt å være til nytte

-Godt å være til nytte

-De vi jobber for blir veldig glade. Når jeg jobber i en hage eller andre steder får jeg lagt vekk noe av det jeg ellers går og tenker på, sier Kjell (45). Han deltar i et nytt lavterskeltilbud innen arbeid og psykisk helse i Ålesund, kalt MAX.

MAX står for Mestring, Arbeidsglede og Xtra livskvalitet. Tilbudet retter seg mot mennesker med psykiske problemer i Ålesund som er uføretrygdet, og som likevel ønsker å gjøre en arbeidsinnsats.

-Gått gjennom kverna

-Deltakerne i MAX har gått gjennom kverna, de har prøvd NAV og ulike tiltak, og ikke passet inn noe sted, forteller arbeidsleder i MAX, Benedikte Hellevik.

Bakgrunnen for tilbudet er en Bruker spør bruker-undersøkelse innen psykisk helse gjort på oppdrag fra Ålesund kommune i 2010. Den viste at mange personer på uføretrygd kunne tenke seg samfunnsnyttig arbeid og aktivitet.

Fikk Extra-midler

Kommunen og organisasjonen Mental Helse søkte Rådet for psykisk helse om midler gjennom Extrastiftelsen. Fra i år fikk de 1,9 millioner kroner over en treårsperiode. Tilbudet startet opp i mai.

-Arbeidsoppgavene så langt har vært hagearbeid og annet fysisk arbeid, samt det å gå turer og være en støtte for personer som bor på eldresenter. Det ligger i dette at det er lav terskel, og at folk skal klare arbeidsoppgavene, føle seg nyttige og få styrket selvtillit, sier Hellevik.

Vinn-vinnsituasjon

Prosjektet har kontakt med Frivillighetssentralen, og mottar bestillinger fra privatpersoner som trenger å få utført praktisk arbeid.

-Noen sier de ikke kunne bodd hjemme uten vår hjelp med vedlikehold, forteller Hellevik.

Var i jobb før

For Kjell betyr det å bruke seg selv fysisk og være til nytte for andre mye. Den siste tiden har han jobbet med å stelle i stand hagen til en eldre dame.

-I morgen skal vi rydde en del boder. For meg er det veldig positivt å kunne være til nytte for andre, sier Kjell, som var i ordinært arbeid for inntil 10 år siden.

-Jeg jobbet blant annet en del i fiskeindustrien, forteller han.

 Betalingen for fem timers arbeid gjennom MAX er 150 kroner.

-Man kunne alltid ønsket seg bedre betaling, men det betyr ikke alt, mener han.

Tett oppfølging

Arbeidsleder Benedikte Hellevik er barnevernspedagog i bunn, med videreutdanning i motiverende samtale og dobbeltdiagnose, det vil si rus og psykisk helse. Før hun startet i MAX-prosjektet i mai har hun jobbet i psykiatrien, samt med rusmisbrukere på behandlingssenter.

I MAX-prosjektet er hun med deltakerne ut på oppdragene.

-Det å følge opp deltakerne tett er sentralt i tilbudet. Dette henger sammen med at de skal føle seg trygge og få mestringsopplevelsen som vi er ute etter å skape, sier hun.

Dialog med NAV

Det er ikke et overordnet mål å få deltakerne videre ut i ordinært arbeid, slik det satses mye på ellers.

-Det er en bonus hvis noen av deltakerne kan ta på seg jobber utenom prosjektet. Jeg vet hvem som er NAV-kontakten deres, og har dialog med dem. Men jeg driver ikke grundig kartlegging av deres arbeidskapasitet. Dette tilbudet skal være helt frivillig, og ha en lav terskel, understreker hun.

Hun intervjuer deltakerne om hva de har gjort før, hvilke interesser de har og hva de tenker de kan gjøre. De sier litt om hva de selv tror kan bli utfordringer, forteller hun.

Diagnose ikke-tema

Men det er et viktig prinsipp for MAX ikke å spørre om diagnose.

-Som arbeidsleder trenger jeg ikke å vite hvilke diagnoser folk har. Folk kan sette grenser selv hvis det er noe de ikke ønsker å delta på, og si fra hvis de ikke er i form en dag. Det er nok for meg, sier Hellevik.

Klar fremtidsplan

Hun forteller at MAX jobber for å bygge opp en styrke på opp mot 30 deltakere, som skal kunne ta ulike oppdrag mot en viss betaling.

-Vi ønsker å bygge opp et godt rykte for å få oppdrag. Vi blir nok aldri selvfinansiert. Men håpet er at vi skal tilby gode tjenester, og kunne tjene nok til at kommunen ser det som interessant å spytte inn det nødvendige ekstra for å opprettholde tilbudet etter at tilskuddsmidlene fra Extrastiftelsen faller bort om drøyt to år, forteller Benedikte Hellevik.

MAX-PROSJEKTET
  • Lavterskel arbeidsprosjekt for mennesker med psykiske problemer i Ålesund.
  • Startet opp i mai i år.
  • Utfører praktisk arbeid som rydding av hager, maling, enkel snekring, plenklipping, enkle kontoroppgaver, hjelp til innkjøp m.m.
  • Har fått 1,9 millioner kroner fra Extra-stiftelsen, fordelt på tre år.
ARBEIDSLEDER: Benedikte Hellevik i MAX-prosjektet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen