Publisert: 22. oktober 2012
Vafler på nyåpnet ruspost i Sogn og Fjordane
KLARE TIL Å TA I MOT: Da NAPHA besøkte den nyåpnete rusposten, var det første gang vaffellukten bredte seg i de ny lokalene. Audhild Humborstad, psykiatrisk sykepleier(t.h.),Laila Balsnes, miljøarbeider og hjelpepleier(t.h.)og resten av personalet er klare til å ta i mot brukere av tilbudet.(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Nyåpnet ruspost i Nordfjord

Nyåpnet ruspost i Nordfjord

-Vi kommer til å reise mye ut til kommunene, sier leder for rusposten i Nordfjord, Arild Nøstdal. Det nyåpnede behandlingsstedet skal være et tilbud til hele Sogn og Fjordane fylke.

-Dette skal etterhvert bli en heldøgnspost med et tremåneders tilbud til brukerne, men foreløpig har vi åpent 8.00-22.15 på hverdager og 12.00-19.30 i helgene, sier Arild Nøstdal, daglig leder ved post 3 ved Nordfjord psykiatrisenter.

Tilbud til hele fylket

Den nyåpnete enheten, som også går under navnet Rusposten, åpnet 3. september. Det er en tverrfaglig spesialisert enhet ved Nordfjord Psykiatrisenter, som ligger i Nordfjordeid. I motsetning til de andre tre postene ved psykiatrisenteret, skal denne være et tilbud til hele Sogn og Fjordane fylke.

Nøstdal gleder seg til å ta i mot ansatte og brukere. Han viser NAPHA rundt i de nye lokalene.

-Alle typer rusproblemer

-Dette skal være et tilbud om korttidsbehandling og stabilisering for mennesker med alle typer rusproblemer. Det kan for eksempel være eldre med alkoholproblemer eller unge med blandingsproblemer. For mange vil sammensatte sosiale problemer, somatiske og psykiske helseproblemer være en del av bildet, sier Nøstdal.

Som et grunnprinsipp skal brukerne tilbys spesialisert, tverrfagllig undersøkelse, behandling og rehabilitering, tilpasset den enkeltes behov.

-Tverrfaglig fordel

-En satsning innenfor helsetjenesten som dette er, viser at brukergruppen som sliter med rusproblemer blir tatt på alvor og stilt på lik linje med andre pasientgrupper, sier Karl Johan Johansen, faglig rådgiver i NAPHA.  

Det er en fordel at rusposten ligger vegg i vegg med psykiatrisenteret og den kompetansen som finnes der. Dermed ligger det til rette for samarbeid om gode tilbud til mennesker med sammensatte rus- og psykiske problemer.

-Mange med rusproblemer har også psykiske lidelser og sosiale problemer. Da er det viktig med et tverrfaglig miljø som kan samarbeide tett, både seg i mellom og med kommunene, sier Johansen.

På rett sted

Audhild Humborstad, psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid er en av de nytilsatte. Hun har også tatt kompetansehevde kurs i rusbehandling, og føler at hun nå har havnet på rett hylle.  

-For meg har det vært et mål å få jobbe med mennesker med sammensatte rus- og psykiske problemer. Jeg har bevisst valgt å jobbe noen år innenfor somatisk helse, for å skaffe meg kunnskap derfra først. Nå blir det spennende å være med på å bygge opp noe nytt, sier hun.

Til nå er det tilsatt miljøterapeuter og miljøarbeidere i litt over åtte stillinger, en overlege, en LIS-lege, en sosionom og en helsesportspedag.

Individuelt aktivitetsprogram

Betydningen av fysisk aktivitet blir tatt på alvor ved at en egen helsesportpedagog, Antal Jansen, er ansatt ved posten. Psykiatrisenteret skal bygge opp et helhetlig tilbud om fysisk aktivitet.

-Det er mye som peker i retning av at vi bør ha et slikt tilbud. Vi vet at fysisk aktivitet er effektivt mot angst- og depresjon, og at det generelt er gunstig for den psykiske helsen. Helsesportpedagogen vil legge til rette for at den enkelte skal få opplevelser av mestring, sier Nøstdal.

Jansen skal kartlegge den enkeltes interesser og ressurser, og dersom brukerne ønsker det, får de et individuelt tilrettelagt aktivitetsprogram.

-Vi håper at det vi legger opp til for den enkelte bruker her, kan videreføres og følges opp av treningskontakter i kommunene når brukerne kommer hjem.

Oppfølging i kommunene

-Hvordan skal dere sørge for oppfølging i kommunene etter at de har vært her? Spør faglig Karl Johan Johansen, faglig rådgiver fra NAPHA.

-Vi vil reise mye ut til kommunene. I tillegg tenker vi oss at helse- og sosialarbeidere i kommunene kan hospitere hos oss, sier Arild Nøstdal.

Når en pasient kommer til posten, vil Nøstdal og hans kollegaer etablere kontakt med kommunalt hjelpeapparat, fastlege og pårørende.

-Samarbeidet mellom posten og kommunen blir viktig i alle faser av behandlingen. Vi skal delta på ansvarsgruppemøter, og etter utskriving kan det bli aktuelt med oppfølging både fra sengeposten og fra ambulant team, sier Nøstdal.

Det rusfaglige miljøet som nå bygges opp i Nordfjord skal altså samhandle og samarbeide tett både med aktuelle miljøer i kommunene og med andre fagmiljøer av fylket.

 

 

 

 

ARILD NØSTDAL: Tar i mot ved den nyåpnete rusposten i Nordfjord.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen