Publisert: 29. oktober 2012
Overlege og forsker Lars Lien
ØNSKER MER SAMARBEID: -Pårørende er nesten uansett en ressurs, forklarer Lars Lien, overlege ved Hamar DPS og forsker ved Kompetansetjenesten for samtidig rusproblemer og psykisk lidelse. Han holder et innlegg på Nasjonal konferanse om psykisk helse som starter i dag. (FOTO:Privat)

-Pårørende ofte alene

-Pårørende ofte alene

-Pårørende blir ofte stående alene med pasienter, sier overlege og forsker Lars Lien. I dag holder han et konferanseinnlegg, der han spør hva helsevesenet gjør for å avlaste pårørende.

I dag starter Nasjonal konferanse om psykisk helse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). Konferansen går over to dager i Oslo, og NSH har samlet flere spennende fagpersoner som skal holde innlegg.

Lars Lien er overlege ved Hamar DPS, og forsker ved Kompetansesetjenesten for samtidig  rusproblemer og psykisk lidelse. Han skal holde et innlegg med tittelen «Hva gjør vi for å avlaste pårørende? Er tvangsinnleggelse eneste løsning?»

-Kan toe våre hender

-Pårørende blir ofte stående alene med pasienter, sier Lien til napha.no. Han er interessert i å stille spørsmål om hva som kan gjøres for å avlaste de pårørende.

-Vi i helsevesenet kan noen ganger toe våre hender, sier Lien. Han påpeker at mye i dagens system avhenger av at pasienten ønsker behandling.

-Vi kan ikke tvangsinnlegge uten en psykose, forklarer Lien, og påpeker at pasienter ikke alltid er motivert for poliklinisk behandling i en vanskelig periode.

Kjenner pasientene best

-Pårørende er nesten uansett en ressurs, forklarer Lien som også påpeker at det er de pårørende som står pasientene nærmest og kjenner dem best. Ut i fra dette vil han ha et tettere samarbeid med de pårørende.

-Dette er vi bedre på i barnepsykiatrien enn i voksenpsykiatrien, sier Lien.

Samarbeid i gode tider

Lien peker på at det er mulig å samarbeide bedre med både pasient og pårørende i gode perioder. Da kan det legges planer for hva som skal skje når situasjonen forverres.

-Det er problematisk at de pårørende nesten må sykeliggjøres før de kan få avlastning, sier Lien.

Mer bevissthet

-Vi må bli mer bevisste på det som skjer rundt pasienten, sier Lien. Han vil heve problemstillingen opp til et ledelsesnivå, og se etter muligheter for å gjøre systematiske tiltak.

Nasjonal konferanse om psykisk helse
  • Arrangeres av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH).
  • Mandag 29. og tirsdag 30. oktober 2012 på Oslo Kongresssenter.
  • Konferansen retter seg mot ledere og andre ansatte i psykisk helse og rusfeltet, men også brukerorganisasjoner, politikere og akademia.
  • Relevant for både spesialist- og primærhelsetjenesten.
  • NSH har som formål å være den viktigste tverrfaglige møteplassen for alle som arbeider og er opptatt av helse- og sosialsektoren i Norge.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen