Publisert: 30. oktober 2012
Jan Ivar Røssberg
TIDLIG HJELP: -Alt for mange unge mennesker går med psykoselidelser for lenge, sier Jan Ivar Røssberg, leder for TIPS Sør-Øst - Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. (FOTO: Privat)

Ønsker storsatsing på tidlig intervensjon

Ønsker storsatsing på tidlig intervensjon

-Hvis bilen din blir ødelagt får du hjelp på under en time. Hvis du får en psykoselidelse kan det ta over ett år før du får hjelp, sier leder for TIPS Sør Øst, Jan Ivar Røssberg.

Røssberg er leder for TIPS Sør-Øst - Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. 29.-30.oktober deltok han på en Nasjonal konferanse om psykisk helse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), og holdt et innlegg om tidlig intervensjon ved psykoselidelser.  

Suksess i Stavanger

Røssberg viser til gode resultater fra Stavanger. 31 prosent av de som der fikk en tidlig intervensjon ble «recovered» etter en ti-års periode. Bare 12 prosent av de som ikke fikk tidlig hjelp oppnådde samme resultat. 

-Hele Helse-Norge må ta inn over seg resultatene fra Stavanger, sier Røssberg til napha.no.

Vil ha nasjonalt program

Han peker på at tidlig oppdagelse nå implementeres i England. Røssberg hadde gjerne sett for seg et nasjonalt program for implementering av TIPS også i Norge.

-Det er interessant at deler av verden ser til Norge og TIPS-resultatene, for så å implementere metoden. Vi må også gjøre dette arbeidet i Norge, mener Røssberg

Lav terskel

Han ønsker seg TIPS-team over hele landet.

-Vi bør ha TIPS-team som kan drive både informasjonskampanjer og lavterskeltiltak, sier Røssberg som ønsker å spre mer kunnskap om psykoselidelse til både fastleger, skolehelsetjeneste og andre som kan hjelpe til å oppdage psykose tidlig.

Har team i Sør-øst

Han forteller om hvordan det jobbes med å implementere TIPS-team i Helse Sør-øst.

-TIPS-modellen ved Sykehuset Østfold består av et TIPS-team med TIPS-telefon, som bistår sykehusets enheter med utredning og veiledning. Enhetene i Klinikk for psykisk helse har TIPS-kontakter, med særlig ansvar for å følge opp TIPS-arbeidet ved sin enhet. En egen TIPS-konsulent er TIPS Sør-Østs forlengede arm ut i klinikk, forklarer Røssberg.

TIPS-konsulenter

TIPS Sør-Øst har til nå ansatt seks TIPS-konsulenter som skal bidra til å etablere strukturer for tidlig intervensjon ved psykoser ved de ulike helseforetakene.

-Målet er å få ansatt en TIPS-konsulent i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, sier Røssberg.

-Ikke forkludrende mellomledd

-Alt for mange unge mennesker går med psykoselidelser for lenge, påpeker Røssberg som viser til at TIPS-teamene ønsker å opprette lavterskeltilbud, uten henvisning via fastlege, for å kunne gi hjelp så raskt som mulig.

-Ikke noe forkludrende mellomledd, sier Røssberg, som sier at henvisninger på papir skaper forsinkelser i systemet.

-Penger å spare

Han mener det er mye penger å spare, og at både brukerne og samfunnet er tjent med å satse på å oppdage psykoser tidlig.

TIPS
  • TIPS står for Tidlig oppdagelse og behandling av psykose
  • Ble opprettet i 1997 ved Stavanger universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon
  • Er et lavterskel oppdagelsesteam (OT), med mål om å forandre befolkningens hjelpsøkende atferd i forhold til førstegangs psykose
  • En studie, som ble publisert i The American Journal of Psychiatry i april i år, viser gode resultater for prosjektets fokus på tidlig behandling

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen