Publisert: 05. november 2012
F.v. Kjersti L. Øvernes, Olav Bremnes, Bjarte Sælevik, Torfrid Johansen, Unn Elisabeth Hammervold, Espen Gade Rolland og Kurt Lyngved
NY TID, NYTT NAVN: Styret i «NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus»: F.v. Kjersti L. Øvernes, Olav Bremnes, Bjarte Sælevik, Torfrid Johansen, Unn Elisabeth Hammervold, Espen Gade Rolland og Kurt Lyngved.

Kler av seg psykiatri-begrepet

Kler av seg psykiatri-begrepet

Sykepleiere innen psykisk helse vil markere at de jobber med mer enn diagnoser og medisiner.

Det som tidligere het «Norsk Sykepleierforbunds (NSF) landsgruppe for psykiatriske sykepleiere», har nå derfor fått det nye navnet «NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus», med forkortelsen SPoR.

-Favner bredere

-Vi ønsker å markere at verden har gått fremover. Mens psykiatri tradisjonelt kobles til medisinsk behandling av diagnoser, er psykisk helse et begrep som favner bredere og er mer i tråd med måten vi jobber i dag, mener Bodil Bakkan Nielsen, lokallagsleder i SPoR Vest-Agder.

Historisk overgang

Nielsen var gjennom sitt tidligere verv i foreningens landsstyre med på å skaffe foreningen det nye navnet. Etter rundt 30 år med psykiatribegrepet i navnet markerer navnebyttet en historisk overgang.

-Det er viktig for oss å få frem både at langt flere faggrupper enn før jobber med mennesker med psykiske lidelser, og at vi større grad ser på brukernes nettverk, egne ressurser og muligheter i tillegg til diagnosebehandlingen, sier Nielsen.

-Ser på hele mennesket

I takt med at det lokalbaserte psykiske helsearbeidet har blitt utbygd, har fagfeltet endret seg.

-Som følge av Opptrappingsplanen så er det i kommunene ikke bare sykepleiere, psykiatere og psykologer, men også lærere, sosionomer, ergoterapeuter og andre som jobber innen feltet. Samarbeidet mellom faggruppene, og med pårørende og brukere, har etter min mening styrket tilbudet. Det har gitt større fokus på hjelp til å bo i egen bolig, til å bruke sitt nettverk og arbeide. Med andre ord ser vi i større grad på hele mennesket, og ikke bare på diagnosen, understreker Nielsen.

Ny yrkestittel?

Selv om foreningen har fjernet psykiatri-begrepet fra navnet sitt, så heter yrkestittelen fortsatt psykiatrisk sykepleier.

-Vi ønsker på sikt å endre yrkestittelen også, sier Nielsen.

Inkluderer rus

Ved å inkludere rus i navnet vil foreningen fri til sykepleiere som jobber innen rusfeltet.

-De har ikke hatt noen faggruppe før. Nå inviterer vi dem inn, som følge av en klar dreining mot å se rusproblemer og psykiske lidelser mer i sammenheng, sier hun.

I morgen markeres det nye fokuset på rus ved at foreningen holder et heldagsseminar med rus som hovedtema.

Skrev masteroppgave

Bodil Bakkan Nielsen er  opptatt av å ta utgangspunkt i det miljøet brukerne er en del av, og  har skrevet en masteroppgave om metoden nettverksmøte med åpne samtaler.

Bodil Bakkan Nielsen, lokallagsleder i SPoR Vest-Agder.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen