Publisert: 08. november 2012
Fastlege snakker med DPS ansatt
GODT BEMANNET: Distriktspsykiatriske sentre har hatt størst forbedring på området bemanning fra 2008 til nå, mener fastlegene. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre

Ny rapport om distriktspsykiatriske sentre

Fastlegenes vurdering viser at det har vært en god utvikling ved landets distriktspsykiatriske sentre.

En fersk rapport fra Kunnskapssenteret viser en positiv utvikling, men også klare forbedringsområder for de distrikspsykiatriske sentrene (DPS).

Spørsmålene undersøkelsen bygger på ble sendt til alle landets fastleger tidlig i 2011. Undersøkelsen er også gjennomført tidligere, i 2006 og 2008.

Har vurdert alle DPSene

På bakgrunn av undersøkelsen har Kunnskapssenteret vurdert alle DPSene på sju ulike områder:

 • Bemanning
 • Kompetanse
 • Veiledning
 • Henvisninger
 • Epikriser
 • Ventetid
 • Akutte situasjoner

Av disse områdene er det størst forbedring på området Bemanning siden 2008. Områdene Henvisninger og Ventetid er uforandret, ifølge rapporten.

Best i Midt-Norge

Svarene fra fastleger i Helse Midt-Norge skiller seg positivt ut fra gjennomsnittet på alle områder. Svarene fra fastleger i Helse Sør-Øst skiller seg negativt ut fra gjennomsnittet på fem av sju områder.

For samtlige DPS var fastlegene mest positive til sentrenes faglige kompetanse. Sentrene skåret dårligst på spørsmål om veiledning av og samarbeid med fastlegene.

Bedre samhandling

-God og fortløpende samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten er av avgjørende betydning for at pasienter med psykiske lidelser får den beste behandling på det riktige nivå til riktig tid. De undersøkelsene som Kunnskapssenteret har gjennomført av fastlegenes vurdering av DPSene er et viktig bidrag i dette arbeidet, uttaler psykiater Petter Ekern ved Vinderen DPS til Kunnskapssenteret sin hjemmeside.

Resultat på flere nivå

Resultatene er samlet for hvert av de fire regionale helseforetakene, samt for hvert enkelt helseforetak og hvert DPS.

Resultatet sammenliknes også med gjennomsnittsresultatet på de respektive nivåene. Endringer siden undersøkelsen ble gjennomført i 2008 blir også presentert.

Er representativ

-Våre analyser viser at undersøkelsen har tilfredsstillende representativitet, uttaler seniorforsker og prosjektleder Ingeborg Strømseng Sjetne ved Kunnskapssenteret på senterets hjemmesider.

Halvparten av fastlegene som ble kontaktet svarte på spørreskjemaet, som ble sendt ut i første halvår av 2011.

Vurdering av DPS
 • Alle fastleger ble kontaktet i januar 2011
 • Alle DPS sto på listen over sentre som fastlegene kunne velge å vurdere
 • Antall svar var 2021 (49,2%) etter tre påminnelser
 • Spørreskjemaet er utviklet av Kunnskapssenteret i samarbeid med fastleger og DPS-ansatte
 • Skjemaet har tre sider med 35 spørsmål
 • Gradert svarskala med fem trinn
 • Indeksskårene blir vist på en skala fra 0 til 100
 • Seks av ti svarere skrev kommentarer med forslag til forbedringstiltak
 • Undersøkelsen er gjennomført også i 2006 og 2008

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen