Publisert: 10. november 2012
Angelo Barbato
Kongresspresident Angelo Barbato åpnet i dag den 11. verdenskongressen til World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR). Kongressen pågår i Milano 10.-13. november. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

-Man har kommet langt innen forskning om sammenhengen mellom psykiske lidelser og sosialt miljø, sier president for en stor kongress om psykososial rehabilitering som åpnet i Milano 10.november.

Kongresspresident Angelo Barbato åpnet i dag den 11. verdenskongressen til World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR). Kongressen holdes i Milano i Italia 10.-13. november, og har rundt 1500 deltakere fra 75 land.

-Tenkes mer helhetlig

-Mangfold er et stikkord for denne kongressen. Jeg er stolt over at så mange ulike yrkesgrupper, samt personer med bruker- og pårørendeerfaring, deltar. Det er et tegn på at det tenkes mer helhetlig rundt psykiske lidelser enn bare den medisinske og diagnostiske tilnærmingen. Jeg er også stolt over å ha deltakere fra hele 75 land her. Det viser at psykososial rehabilitering vinner fram innen psykisk helsefeltet i mange land, sa Angelo Barbato i sin åpningstale til kongressdeltakerne.

-Mange fagfelt må samarbeide

Barbato understreket at det er lettere å gjøre noe med sosiale forhold enn genetiske.

-Genene kan ikke så lett påvirkes, men det sosiale miljøet er i større grad mulig å påvirke. Psykiatere må i større grad bli opptatt av menneskers sosiale levekår og livsbetingelser. Vi må satse på tidlig intervensjon og forebygging av psykiske lidelser der folk bor. Dette betyr at mange fagfelt må samarbeide om temaer som berører folks hverdagsliv, som bolig, arbeid, økonmi og nettverk, sa Barbato.

-En rik kongress

Han tillot seg en liten spøk om den økonomiske krisen som herjer både i Italia og ellers i Europa.

-Blir dette en fattig kongress? Nei det blir en rik kongress, med over 750 innleverte papers. Det er mangfoldet og den faglige kvaliteten til de som deltar her som er denne kongressens store styrke, sa Barbato til applaus fra et tusentalls tilhørere.

Økt brukerinvolvering

Han pekte på den økende involveringen av brukere som medforskere som en positiv utvikling.

-Vitenskapelige undersøkelser involverer i større og større grad tjenestemottakere. Vi har på denne kongressen studier av for eksempel arbeidsinkludering, brukerdrevne tjenester og Recovery. Slike erfaringer er svært viktige å bringe frem, mener Barbato.

Fra tjenestemottaker til samfunnsdeltaker

Han ser en klar dreining bort fra fokus på brukere som pasienter, over til et politisk deltakelsesperspektiv.

-FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter gjør rettighetene til mennesker med psykiske lidelser til et politisk spørsmål, ikke et humanitært alene, understreket kongresspresidenten.

Barbato håper fremtiden vil bringe enda mer forskning på sammenhengen mellom psykisk helse og sosiale forhold som økonomi, politisk deltakelse, familiære forhold og andre lignende faktorer.

Filippinene som eksempel

WAPRs president, Lourdes Ladrido Ignacio fra Filippinene, fulgte etter Angelo Barbato på talelisten. Hun trakk frem eksempler fra sitt eget hjemland på hvordan mennesker påvirkes psykisk av både fattigdom, naturkatastrofer, voldelige konflikter og brudd i familierelasjoner.

-Det kan ofte synes fristende å gå rett på psykoterapi, medisiner og institusjonaliserinig, men dette blir den lettvinte varianten. Man må se på hvilke omkringliggende forhold som skapte problemene, og jobbe med å bedre dem, understreket Ignacio, som forøvrig er WAPRs første kvinnelige president i organisasjonens 26 år lange historie.

  • Les også på napha.no fra WAPR 2012:

Stor norsk WAPR-deltakelse

Felles recovery-utdanning endret holdninger

-Brukere må være med og skape tjenestene

-Brukerdeltakelse i forskning viktig

Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen

Fem på WAPR-kongress

-Bli en Recovery-detektiv

-Stigma største barriere

WAPR MILANO 10.-13.NOVEMBER 2012
  • World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) ble stiftet i Frankrike i 1986.
  • 10.-13. November 2012 avholdes organisasjonens 11. verdenskongress i Milano i Italia, med rundt 1500 deltakere.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
  • WAPR har en egen avdeling i Norge. ledet av Audun Pedersen fra Bergen.

 

Lourdes Ladrido Ignacio fra Filippinene, WAPRs første kvinnelige president.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen