Publisert: 10. november 2012
Anne Grethe Klunderud
-Mennesker med psykiske lidelser er mer opptatt av å ha gode liv enn symptomreduksjon. De vil ha hus, jobb, og ikke være en byrde for sine familier, sa Anne Grethe Klunderud (t.h.) under sitt innlegg på første dag av WAPR-kongressen i Milano. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA

-Stigma største barriere

-Stigma største barriere

-Stigma, og som en god nummer to skam, er de største barrierene mot utviklingen av psykososial rehabilitering. Det sa Mental Helses landsleder Anne Grethe Klunderud under åpningen av kongressen WAPR 2012 i Milano 10. november.

Klunderud sitter i styret til World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR). WAPRs 11. verdenskongress åpnet i Milano 10. november, og varer til 13.november.

Ole Brumms redde venn

-Dere har kanskje lagt merke til Ole Brumms venn Nasse Nøff. Han er ofte veldig redd. Han trenger folk som bryr seg om ham. Men alle vennene hans avviser ham som annerledes. Jeg følte meg slik tidligere i livet, sa Klunderud under sitt innlegg på kongressens åpningsdag.

Må påvirke folk flest

Innlegget hennes handlet om hva som skaper barrierer for utvikling innen psykososial rehabilitering, fra et brukerperspektiv. Klunderud mener at folk flests holdninger til psykiske lidelser må påvirkes.

-Folk kan si at mennesker med psykiske lidelser er som andre medlemmer av samfunnet, men de oppfører seg ikke sånn, sier hun.

-Ikke så annerledes

Klunderud mener at folks oppfatning av mennesker med psykiske lidelser som annerledes, og kanskje også farlige, bidrar til at det blir vanskelig å få samme rettigheter som andre, for eksempel på jobbmarkedet.

-Mennesker med psykiske lidelser er mer opptatt av å ha gode liv enn symptomreduksjon. De vil ha hus, jobb, og ikke være en byrde for sine familier. Vi er ikke så annerledes. Vi må få folk til å forstå dette, og stoppe å tenke oss og dem, sier Klunderud.                                                              

Brukermedvirkning i forskning

Utvikling av kunnskap med utgangspunkt i brukerne mener hun er et viktig grep å satse på.

-Hvem skaper kunnskapen på psykisk helsefeltet? Inntil de siste årene har kunnskapsutviklerne vært de samme som har gitt tjenestene. Forskningen har vært preget av fokus på det som gjør det lettere å være helsepersonell. Først de siste årene er det satt i gang forskning på hva brukerne synes er gode tjenester, og på hva som har ført til bedring for dem som har oppnådd det. Slik forskning må settes enda mer i system og satses på, sier hun.

-Definert som annerledes

Hun etterlyser også et lovverk som likebehandler mennesker med psykiske lidelser og andre.

-Det faktum at mennesker med psykiske lidelser er definert som en egen gruppe viser at vi er betraktet som annerledes. Jeg vet ikke hva som kom først, diagnosene eller lovverket. Diagnosene beskriver problemer. Vi må fokusere på personenes ressurser, ikke sykdommen deres, mener Mental Helse-lederen.

  • Les også på napha.no fra WAPR 2012:

Stor norsk WAPR-deltakelse

Felles recovery-utdanning endret holdninger

-Brukere må være med og skape tjenestene

-Brukerdeltakelse i forskning viktig

Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen

Fem på WAPR-kongress

-Bli en Recovery-detektiv

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

WAPR MILANO 10.-13.NOVEMBER 2012
  • World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) ble stiftet i Frankrike i 1986.
  • 10.-13. November 2012 avholdes organisasjonens 11. verdenskongress i Milano i Italia, med rundt 1500 deltakere.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
  • WAPR har en egen avdeling i Norge. ledet av Audun Pedersen fra Bergen.
Deltakere på WAPR Milano 2012.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen