Endret: 11. november 2012
Vicini
Psykolog Christian Vicini fra Italia er en av fem deltakere fra ulike land napha.no slo av en prat med i en pause på kongressen WAPR 2012 i Milano. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Fem på WAPR-kongress

Fem på WAPR-kongress

Psykolog Christian Vicini fra Italia bruker teaterterapi med psykoanalytisk tilnærming når han skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser i overgangen fra institusjonsopphold til eget hjem.

Napha.no tar inn inntrykk fra fem personer i en pause mellom de mange foredragene under konferansen WAPR 2012 i Milano. Psykolog Christian Vicini er en av dem.

-Kongressen er full av stimuli. Jeg må bruke de neste dagene til å ta inn alt. Jeg liker ting som er direkte relatert til min praksis, og har funnet det her på konferansen, forteller han.

-Teater som middel

Samme kveld som napha.no møter ham skal han holde en presentasjon av sitt eget arbeid med teaterterapi for mennesker med psykiske lidelser. Han har treårig tilleggsutdanning innen dette feltet.

-Vi bruker teater som et middel for brukerne til å komme i kontakt med følelser som de ikke var bevisste på fra før. Gjennom teater blir de i stand til å presentere positive sider ved seg selv som heller ikke personalet var klar over fra før, og dette gjør noe med relasjonen mellom dem og de ansatte, forteller han.

-Det menneskelige i sentrum

Galia Moran fra Israel, klinisk psykolog og lærer Universitet i Haifa, er neste deltaker napha.no støter på.

-Det er veldig spennende å være i et så stort internasjonalt miljø av psykiske rehabiliterere. Jeg liker at det menneskelige står så klart i fokus som her. Det er også interessant å se hvor vi står på psykososial rehabiliteringsfeltet i Israel sammenlignet med andre land, sier Moran.

G. Moran

Brukere som tjenesteytere

Hun skal holde foredrag om en studie hun har gjort av medarbeidere med brukererfaring som tjenesteytere.

-Innlegget skal handle om hvordan det å være medarbeider med brukererfaring innen psykisk helsefeltet bidrar positivt i deres egen bedringsprosess, sier hun.

God sammensetning

Marianne Farkas, psykolog og professor i rehabilitering ved Boston University, synes definitivt at det var verdt å ta turen fra USA for å delta på WAPR 2012.

-Det er en veldig vibrant konferanse. Emnene som tas opp er de som er aller mest aktuelle og debatterte på feltet akkurat nå. Det å samle brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere på en plass skaper veldig interessante diskusjoner, mener Farkas.

Mariane Farkas

To ulike verdener

Hun trekker spesielt frem et symposium der blant andre norske Marit Borg og svenske Alain Topor deltok:

-De tok opp kontrasten mellom på den ene siden Recovery, som handler om håp og å skape et meningsfullt liv gjennom å fokusere på brukerens ressurser, og på den andre siden en mer medisinsk tilnærming som handler om å redusere symptomer. Når to så ulike verdener møtes blir det vanskelig å snakke sammen. Symposiet fokuserte på at dette er en utfordring vi må forholde oss til, sier Farkas.

Psykisk helse i fattige land

Linda Dárrigo, psykiater ved et dagsenter for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, finner mye på kongressen om sitt favorittemne:

­-Jeg er spesielt interessert i emner som rehabilitering i land i den tredje verden, politikk, og muligheten til å kunne lære fra andre kulturer og land. I går hørte jeg på en presentasjon om det store psykiske helsegapet mellom vestlige land og land i den tredje verden. I noen land mottar kun en fjerdedel av befolkningen psykisk helsetjenester, påpeker hun.

Darrigo

Medisin-paradoks

Dárrigo peker på et paradoks:

 -I fattige land er det mangel på medisiner, mens i Vesten er det ofte en overdreven bruk av det, mener hun.

20 år foran

Paula Garber Epstein er opprinnelig fra Argentina. Nå bor og jobber hun som sosialarbeider innen psykisk helsefeltet i Israel. Også hun er opptatt av de store forskjellene landene i mellom.

-Man snakker om programmer i land i for eksempel Sør Amerika, som man drev med for 20 år siden i Israel, forteller hun.

Paula Epstein

Imponert av FACT-team

Hun ble imponert over et foredrag om FACT-team.

-Muligheten til å følge brukeren over lang tid, der han eller hun bor. At et helt team er dedikert til dette, synes jeg er imponerende. Jeg ble også veldig interessert i et prosjekt fra Brasil, som handler om å redusere sengeplasser ved sykehus og overføre ressurser til lokalsamfunn og psykososial rehabilitering, sier Epstein.

  • Les også på napha.no fra WAPR 2012:

Stor norsk WAPR-deltakelse

Felles recovery-utdanning endret holdninger

-Brukere må være med og skape tjenestene

-Brukerdeltakelse i forskning viktig

Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen

-Bli en Recovery-detektiv

-Stigma største barriere

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

WAPR MILANO 10.-13.NOVEMBER 2012
  • World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) ble stiftet i Frankrike i 1986.
  • 10.-13. November 2012 avholdes organisasjonens 11. verdenskongress i Milano i Italia, med rundt 1500 deltakere.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
  • WAPR har en egen avdeling i Norge. ledet av Audun Pedersen fra Bergen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen