Publisert: 13. november 2012
Mary Nettle
BURDE LYTTET: -Hvis brukere hadde blitt lyttet til tidligere så hadde vi ikke hatt den behandlingen vi har nå, som elektrosjokkterapi og overdrevent fokus på medisinsk behandling, sier Mary Nettle fra England. Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Brukere må være med og skape tjenestene

-Brukere må være med og skape tjenestene

-For å gi troverdighet til tjenestene må du ha brukere involvert i utformingen av dem, sier Mary Nettle fra England. Nettle har diagnosen bipolar lidelse, og har i 20 år jobbet som rådgiver for psykisk helsetjenester.

På kongressen WAPR 2012 i Milano har hun ledet symposier om brukere som tjenesteytere, og deltatt i en debatt om brukere som deltakere i forskningen på feltet.

-Hvis brukere hadde blitt lyttet til tidligere så hadde vi ikke hatt den behandlingen vi har nå, som elektrosjokkterapi og overdrevent fokus på medisinsk behandling, sier Nettle.

Mer involvert nå

Hun mener ting er blitt bedre siden hun selv ble syk for 40 år siden.

 -Det er veldig bra at brukere nå involveres mer i forskning og evalueringer av tjenestene. Det at tjenestemottakere får betalt for å gi råd om hvordan tjenenestene skal være, er et eksempel på at egenerfaring anerkjennes som en viktig kompetanse, mener Nettle.

Kvalitetssikrer tjenester

Hun er selvstendig næringsdrivende, og jobber blant annet for en statlig virksomhet som kalles The Care Quality Commission.

-Jeg overvåker hvordan lovverket på psykisk helsefeltet følges i praksis. Jeg besøker institusjoner, snakker med pasienter for å se om de er klar over sine rettigheter, og hører om de er fornøyd med sin behandling.  Bruk av tvang kan være et typisk tema som kommer opp, forteller hun.

Hun fungerer også som en rådgiver for de ansatte om hvordan tjenestene kan bedres.

Viktig å bli hørt

For Nettle selv har det betydd mye å kunne jobbe og bidra som en ressurs.

-For meg handler det om å bli respektert og verdsatt, og at mine meninger blir lyttet til. Som pasient ble jeg ikke hørt, sier hun.

Fortsatt for lite fleksibelt

Hun mener tjenestene fortsatt er for lite fleksible.

-For min del så er det systemet, og ikke jeg, som bestemmer hvilke tjenester jeg skal få. Jeg får nødvendig medisinering, men ikke en trent person å snakke med om jobbsituasjonen min, som jeg kan reflektere sammen med slik jeg har behov for, forteller hun.

Ofte enkle grep som trengs

Nettle mener at det for mange mennesker med psykiske lidelser kun er små tilpasninger som skal til for at de skal kunne fungere og trives i arbeidslivet.

-Det kan være noen som ringer og sier skal du stå opp, vi gleder oss til å se deg på jobb i dag. Mennesker med psykiske lidelser tviler mye på seg selv. Man kan trenge et trygt rom, hvor du har en å snakke med om utfordringer på jobben, og som holder det for seg selv så ikke det kommer ut til kolleger. Dette er billig å gjøre, og det vil gjøre at folk holder seg i jobb, mener hun.

Systemet bestemmer

Det viktige er at det er personen det gjelder som definerer sine behov.

-Slik det er i England nå så er det systemet som definerer om du er recovered eller ikke. Det er fortsatt en del igjen før mennesker med psykiske lidelser selv får bestemme hvilken støtte de trenger på sin vei mot bedring, understreker Nettle.

-Meningsfull aktivitet det sentrale

Hun er opptatt av å understreke at jobb ikke er løsningen for alle.

-Man må se på den enkeltes behov. Meningsfull aktivitet for den enkelte er det sentrale, enten det er jobb eller andre aktiviteter som å skrive dikt, stelle dyr eller gjøre hagearbeid, sier Nettle.

Savner flere brukere på WAPR

Hun mener det burde vært flere brukere på WAPR-kongressen i Milano.

-Ideen med å samle så mange som er opptatt av psykososial rehabilitering er fantastisk. Men det er dyrt å komme hit, så mange brukere har ikke råd. Jeg kjenner mange som gjerne skulle vært her, men som ikke har råd. Jeg ser at mange profesjonelle ikke har tatt med seg tjenestemottakerne hit. Det burde de gjort, mener Mary Nettle.

NB. Mary Nettle kan bli kontaktet på e-post menettle@yahoo.co.uk. Husk å skriv til henne på engelsk.

  • Les også på napha.no fra WAPR 2012:

Stor norsk WAPR-deltakelse

Felles recovery-utdanning endret holdninger

-Brukerdeltakelse i forskning viktig

Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen

Fem på WAPR-kongress

-Bli en Recovery-detektiv

-Stigma største barriere

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

WAPR MILANO 10.-13.NOVEMBER 2012
  • World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) ble stiftet i Frankrike i 1986.
  • 10.-13. November 2012 avholdes organisasjonens 11. verdenskongress i Milano i Italia, med rundt 1500 deltakere.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
  • WAPR har en egen avdeling i Norge. ledet av Audun Pedersen fra Bergen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen