Publisert: 13. november 2012
Pernille Jensen
IKKE STANDARD: -Recovery er en menneskelig prosess og en brukerpraksis. Jeg er redd for programmer som setter det inn i en klar formel, og at det skal gjøres på en standard måte, sier danske Pernille Jensen. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Felles recovery-utdanning endret holdninger

Felles recovery-utdanning endret holdninger

Ansatte og brukere av psykiske helsetjenester i Gladsaxe kommune i Danmark fikk et nytt syn på hverandre, etter å ha gått på recovery-utdanning sammen.

-Brukerne  var så takknemlige for å bli lyttet til at det nesten var ubehagelig, fordi takknemligheten deres sier mye om hva de har blitt møtt med før. De ansatte ble klar over at de i mange tilfeller hadde undervurdert brukerne, og fant at deres egne behov i livet ikke er så annerledes enn brukernes, sier Pernille Jensen til napha.no.

Jensen jobbet frem til i sommer som Utviklingskonsulent på det psykososiale område i Gladsaxe kommune i Danmark. Hun er nå rehabiliteringskonsulent ved bo- og rehabiliteringstilbudet Orion i Hillerød, nord for København.

-Hjelpe folk videre i deres liv

Under kongressen WAPR 2012 i Milano presenterte hun en utdanning i recovery, som i fjor ble tatt av brukere og psykisk helseansatte i Gladsaxe sammen.

-I Gladsaxe kommune laget vi en plan for å utvikle tilbudet overfor mennesker med psykososiale vansker. Fokus ligger på å hjelpe folk videre i deres liv, ikke bare med sykdommen her og nå. Det vil si recovery og bedring, i stedet for bare å vedlikeholde, forteller Jensen.

-Forvandlingsprosess

En av de tingene de gjorde var å lage den felles recovery-utdanningen for brukere og ansatte.

-Det har vært en forvandlingsprosess både for brukerne og de ansatte, sier Jensen.

-Felles kunnskapsplattform

Det startet med to temadager hvor alle ansatte i kommunalt psykisk helsearbeid samt 30 brukere møttes. Den ene dagen var recovery tema, og den andre rehabilitering.

-Begge dager hadde vi undervisere med egenerfaringer og profesjonell erfaring. Det handlet om å skape en felles kunnskapsplattform, forteller hun.

Brukte egne erfaringer

Etter de to temadagene ble folk delt opp i seks studiegrupper på åtte- til ti personer, som møttes seks ganger.

-Da snakket de om forskjellige livsområder, som bolig, fysisk og psykisk sunnhet som kost og trening, arbeid og utdannelse. Både brukere og ansatte ble bedt om å bruke sine egne erfaringer innen disse livsområdene, og fortelle hva de syntes var viktig, sier hun.

-Ikke så forskjellige

Opplegget ga deltakerne nye forståelser for hva som er legitim viten.

-Erfaringsbasert kunnskap ble løftet opp. Viten ble noe man utviklet i fellesskap. De ansatte fremstod ikke bare som profesjonelle, men mennesker som også har livserfaringer. Erfaringene viste seg å ikke være så forskjellige fra brukernes, sier Jensen.

Ga anbefalinger

Fra de seks studiegruppene kom det anbefalinger, som danner grunnlag for videre utvikling av tjenestene i kommunen.

-Man kan ikke etter dette forestille seg at brukerne ikke vil bli hørt, sier Pernille Jensen.

Må akseptere rot

Hun er opptatt av å si at recovery ikke er en strømlinjeformet metode.

-Recovery er en menneskelig prosess og en brukerpraksis. Jeg er redd for programmer som setter det inn i en klar formel, og at det skal gjøres på en standard måte. Man må se i øynene at hvis man virkelig skal recovery-orientere praksisen, så får man en mer rotete prosess. Det handler om å finne de tiltakene som hjelper den enkelte bruker, sammen med brukeren, understreker hun.

 

  • Les også på napha.no fra WAPR 2012:

Stor norsk WAPR-deltakelse

-Brukere må være med og skape tjenestene

-Brukerdeltakelse i forskning viktig

Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen

Fem på WAPR-kongress

-Bli en Recovery-detektiv

-Stigma største barriere

-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen

WAPR MILANO 10.-13.NOVEMBER 2012
  • World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) ble stiftet i Frankrike i 1986.
  • 10.-13. November 2012 avholdes organisasjonens 11. verdenskongress i Milano i Italia, med rundt 1500 deltakere.
  • WAPR jobber med å styrke det psykiske helsearbeidet som skjer lokalt der brukerne bor, og for å ha et sterkere fokus på sosialt miljø og omgivelsenes betydning for psykisk helse.
  • WAPR har en egen avdeling i Norge. ledet av Audun Pedersen fra Bergen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen