Publisert: 16. november 2012
Banker på dør
OPPSØKENDE: ACT-teamene driver oppsøkende virksomhet overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Færre innleggelser med ACT-team

Færre innleggelser med ACT-team

Færre trenger innleggelse i psykisk helsevern etter at de har fått hjelp fra oppsøkende ACT-team, viser ny evaluering.

14 ACT-team er etablert i Norge, for å bedre tilbudet til mennesker med alvorlige psykisk lidelser.

Færre liggedøgn - færre innleggelser

En midtveisevaluering viser en klar nedgang i antallet liggedøgn allerede etter første driftsår, når man sammenligner tall fra siste året før brukerne fikk oppfølging fra ACT-team.

Det er også færre brukere som har vært innlagt i psykisk helsevern etter at de fikk oppfølging fra ACT-teamene, sammenlignet med andelen som var innlagt året før. Det skriver Helsedirektoratet på sine nettsider

-Gode resultater

-At en allerede etter ett år kan se at færre trenger akutt innleggelse etter at de har fått hjelp fra ACT-team, er gode resultater, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde.

Jobber oppsøkende

ACT-teamene driver oppsøkende virksomhet overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. 
 
ACT-teamene i Norge er etablert som et faglig og økonomisk samarbeid mellom kommuner og helseforetak ved DPS. Teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. 
 

Vekt på mestring

Behandlingsfilosofien er å legge vekt på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet.
 
-Vi ser nå at ACT-team bidrar til at mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, som også kan ha rusproblemer, får en bedre tilpasset hjelp nærmere der de bor, sier Mjelde.
 

Konferanse 4. desember

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse og Akershus Universitetssykehus som på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører evalueringen.
 
ACT-TEAM EVALUERT
  • En ny evaluering av ACT-teamene i Norge, gjennomført av Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse og Akershus Universitetssykehus, viser gode resultater.

 

 

Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen