Publisert: 16. november 2012
Studenter i forelesningssituasjonen
NY EVALUERING: 48 brukere og 25 ansatte er intervjuet i en ny evaluering av Studier med støtte. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Studier med støtte gir resultater

Studier med støtte gir resultater

NAV-tiltaket Studier med støtte har hjulpet studenter med psykiske lidelser til bedre trivsel under studiene, til å gjennomføre studiene og komme seg ut i jobb, viser ny evaluering.

-Det er gledelig å se at det er mange som opplever at Studier med støtte har hjulpet dem til en bedre studiehverdag, og til å gjennomføre studier og komme over i arbeid, sier Yngvil Starheim, fagansvarlig for Studier med støtte i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

48 brukere intervjuet

Studier med støtte startet opp i Bergen i 2006, og finnes nå i åtte fylker. Hvert av fylkene har ansatt en til to egne Studier med støtte-veiledere.

I en ny  evaluering av Studier med støtte, gjennomført av Uni Helse og Rokkansenteret på oppdrag fra Arbeids og velferdsdirektoratet, er 48 brukere og 25 ansatte intervjuet.

Gode resultater

Evalueringen viser blant annet at:

 • Både brukere og ansatte er svært positive til Studier med støtte.
 • Studenter rapporterer om økt selvfølelse, større grad av kontroll over studie- og livssituasjonen, og bedret funksjons- og arbeidsevne.
 • Studentene har oppnådd økt studieprogresjon og bedre faglige resultater, sammenliknet med før de ble inkludert i tiltaket.
 • Flere har fått vitnemål og jobb etter betydelige psykiske vansker over mange år, noe de selv vurderer som umulig uten hjelpen de har fått gjennom Studier med støtte.
 • Flere av deltakerne hadde tidligere uførepensjon.
 • Suksesskriterier er personlig engasjement hos veilederne, opplevelse av å bli sett og hørt, samt tilgjengelighet i studentenes hverdag.
 • Langsiktig økonomisk trygghet gjennom støtte fra NAV fremheves også som vesentlig.

-Gjort en fantastisk jobb

Yngvil Starheim er fornøyd med at NAV har klart å gi et godt tilbud til en gruppe som ofte havner på uføretrygd.

-Flere av studentene i Studier med støtte hadde i utgangspunktet en uføretrygd. Nå er de i gang med studier, og flere er på vei over i arbeid. Veilederne har gjort en fantastisk jobb med å utvikle et tilbud som ivaretar studentenes behov, mener Starheim.

STUDIER MED STØTTE
 • Tiltak rettet mot å hjelpe studenter med en moderat til alvorlig psykisk lidelse, med å gjennomføre studier og ta steget videre ut i arbeidslivet.
 • Startet i Bergen i 2006.
 • Finnes nå i åtte fylker: Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms og Oslo.
 • Hvert av fylkene har ansatt en til to egne Studier med støtte-veiledere.
 • NAV, utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader og tiltaksarrangører samarbeider.
 • Studier med støtte er del av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.
 • Det bygger på "Supported Education", en filosofi og metode utviklet ved Boston University på 1980-tallet, og som er etablert i flere europeiske land.
 • En ny rapport viser gode resultater i Norge.
Fagansvarlig for Studier med støtte: Yngvil Starheim.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen