Publisert: 04. desember 2012
Trond Hatling lanserer samhandlingshefte
VIL INSPIRERE: -Heftet viser eksempler på prosjekter som har fått til god samhandling rundt brukere med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblemer. Jeg håper dere fagutøvere skal sitte igjen med at det går sikkert hos oss også, sa Hatling under lanseringen i Oslo 4. desember. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Suksesshistorier om samhandling i nytt hefte

Suksesshistorier om samhandling i nytt hefte

Ni suksesshistorier om samhandling presenteres i et nytt hefte om psykisk helsearbeid, som NAPHA lanserte sammen med Helsedirektoratet 4. desember.

NI SUKSESSHISTORIER - samhandling om psykisk helse ble lansert av NAPHA-leder Trond Hatling under en konferanse i regi av Helsedirektoratet 4. desember.

Det går an

-Heftet viser eksempler på prosjekter som har fått til god samhandling rundt brukere med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblemer. Jeg håper dere fagutøvere skal sitte igjen med at det går sikkert hos oss også, sa Hatling under lanseringen i Oslo 4. desember.

Ni suksesshistorier

Prosjekter fra hele landet presenteres. De har alle fått midler fra Helsedirektoratet gjennom en tilskuddsordning for utvikling av organisatorisk forpliktende samhandling. Relevant fagstoff er koblet til reportasjene.

-NAPHAs rolle er å vise at det går an å utvikle tjenestene, påpeker Hatling.

-Noe for enhver smak

Han mener at den store variasjonen i prosjektene som beskrives, gjør at heftet har noe å by på for fagutøvere med mange ulike interesseområder.

-Noen av prosjektene har jobbet med å være tidlig ute. Andre jobber akutt og ambulant, og det finnes flere måter å gjøre dette på. Noen prøver ut lavterskel døgnbehandling, hjemmebehandling eller etterbehandling av døgninnlagte pasienter. Heftet viser også eksempler både på forskning på prosjektene og systematisk evaluering i samarbeid med brukere. Så her er noe for enhver smak, reklamerer Hatling.

Eksempler fra heftet

Han gikk gjennom noen av eksemplene du kan lese mer om i heftet:

 • KRAFT Notodden, et prosjektet rettet mot å fange opp ungdommer før de utvikler store problemer. Hatling mener prosjektet viser betydningen av systemkompetanse, og av å gjøre prosjektet kjent i et nærmiljø, å få en legevakttjeneste til å vite hva som finnes av tjenester i en kommune, og viktigheten av lav treskel for kontakt.
 • Legevakt med psykologbistand fra DPS i Hordaland. Det gir en  mer kompetent legevakt, og både hindrer og gir bedre innleggelser.
 • Et ambulant tilbud på Fosen i Sør-Trøndelag, hvor man på grunn av få akutthendelser oppretter en ambulant funksjon ved behov i stedet for å ha et eget fast team.

-Noe av det jeg mener er strålende med reportasjene, er at de viser at det finnes mange dedikerte fastleger også overfor denne målgruppen, understreker Hatling.

Hva kan du lære av heftet?

Dette er noe av det Hatling mener fagfolk og andre kan lære av heftet:

 • Gjensidig hospitering av ansatte fra kommunene og spesialisthelsetjenesten bygger ned kulturforskjeller, men fjerner de ikke. Man må lære seg å leve med noen av forskjellene.
 • Å anerkjenne ulik kompetanse er viktig. Veiledning er nødvendig både fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, og andre veien.
 • Å bringe inn både spesialistkompetanse og lokalt psykisk helsearbeid så tidlig som mulig er viktig, uavhengig av hvor behandleransvaret til enhver tid ligger og hvilken oppholdstype brukeren har.
 • Reportasjene viser at brukerkompetanse er viktig for å utvikle gode tjenester. Prosjektene har likevel en vei å gå i å integrere denne kompetansen enda mer enn i dag.
 • Å forske på og evaluere eget prosjekt gjør at andre kan lære av det.
 • Skap lett tilgjengelige tjenester - f eks ett telefonnummer man kan ringe hele døgnet.
 • Bruk "hyllevareteknologi" som mobiltelefon, nettbrett og annet for å få kontakt med brukerne.
 • Samarbeidsavtalene mellom tjenestene må forankres høyt oppe i systemene for å få nødvendig legitimitet.
 • Overgangen fra prosjekt til permanent tjeneste er en utfordring.

Ikke alt smart videreføres

-Ikke alt som er smart blir videreført. En utfordring som dere i prosjektene har er hvordan dere både skal utvikle prosjektene faglig, og sikre en videreføring etter at prosjektperioden løper ut. Dette er ikke lett å løse, og er nok noe man må leve med, mener Hatling.  

Hvordan lære av hverandre?

Hatling understreket også viktigheten av å gjøre kunnskapen fra prosjektene overførbar til andre steder.

-Beskrivelsene må ikke bli for lokale, og heller ikke for generelle. Det må kunne overføres til andre kontekster, sier Hatling, og gir et eksempel:

-Hvordan skal vi realisere et akutteam her hos oss, med de forutsetningene vi har her hos oss.

Han trekker fram boka "Trender og translasjoner" av Kjell Arne Røvik som et tips til hvordan man kan få til en slik overføring av kunnskap fra ett sted til et annet.

LAST NED HEFTET
FORSIDE: Heftet "NI SUKSESSHISTORIER - samhandling om psykisk helse" ble lansert 4. desember.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen