Publisert: 10. desember 2012
To menn samarbeider på hver sin side av glassvegg
PÅ HVER SIN SIDE: Det er viktig med tillit og anerkjennelse for å samarbeide godt i det motsetningsfylte forholdet mellom bruker og ansatt, fremgår det av en artikkel i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Bedre samarbeid mellom brukere og fagfolk

Bedre samarbeid mellom brukere og fagfolk

En ny artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid gir råd om hvordan brukere og fagfolk i et bofellesskap kan samarbeide bedre.

Artikkelen «Den kvasse eggen», som kommer i neste utgave av Tidsskrift for psykisk helsearbeid, baserer seg på intervjuer og observasjoner som forfatter og universitetslektor Jonny Mækelæ har gjort gjennom to år ved et kommunalt bofelleskap. Både brukere og ansatte ved bofelleskapet ble intervjuet.

Tre faktorer for samarbeid

Artikkelforfatteren hevder å ha funnet tre viktige faktorer i relasjonene og samarbeidet mellom brukere og fagfolk ved bofellesskapet.

  • Samarbeid og relasjoner mellom ansatte og brukere i bofelleskapet er ofte fylt av motsetninger. Det er to selvstendige viljer som vil styre i dagligdagse gjøremål, for eksempel om når og hvordan en leilighet skal vaskes. Disse motsetningene må overvinnes i den daglige interaksjonen.
  • Ansatte og brukere kan ha lett for å se på hverandre som bare hjelpeyter - og mottaker. Det å evne å se hverandre som mer enn bare disse to rollene er viktig for å skape en god relasjon.
  • Det er en utfordring å få til et samarbeid hvor begge parter annerkjenner den andres grenser og selvstendighet. Å kunne annerkjenne den andre parten som et selvstendig individ med egne meninger og egne opplevelser er viktig.

-Både institusjon og hjem

-Bofelleskapet har både institusjonslignende og hjemlignende trekk. Leilighetene er beboernes hjem, mens det institusjonslignende er knyttet til at det er ansatte til stede, skriver Mækelæ i artikkelen. Bofelleskapet skal bidra til at hver enkelt beboer opplever økt mesting av egen hverdag.

Tilbudet som ble undersøkt var nytt i 2008, og utgjorde en ny arena for både ansatte og brukere, går det frem av artikkelen.

Samarbeidet og relasjonens kjerne

-I feltarbeidet har jeg undersøkt hva partene konkret gjør sammen, og som blir samarbeidets og relasjonens kjerne, skriver Mækelæ.

Han fremhever at beskrivelser av handlingene partene gjør sammen er viktig for å forstå hva som utgjør relasjonen mellom brukerne og de ansatte.

Mækelæs utvalg består av 18 brukere med langvarige psykiske problemer, og ni ansatte ved bofellesskapet. Noen av brukerne hadde også rusproblemer. Alle ble observert med det formål å danne et bilde av hverdagslivet i bofelleskapet. Seks beboere og seks ansatte ble også intervjuet i forbindelse med studien.

-Et nært og motsetningsfylt forhold

-Samarbeidet og relasjonen mellom beboere og ansatte i dette bofellesskapet kan beskrives som et nært og motsetningsfylt forhold, som preges av at det er to parter med egne viljer som gjensidig påvirker og påvirkes av den andre parten, skriver Mækelæ.

Han fremhever at tillit til den andre parten er viktig for å overvinne de konfliktene som oppstår i det daglige.

SAMARBEID I BOFELLESKAP
  • Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid  kommer snart med et temanummer om samhandling rundt brukere med samtidige rus og psykiske lidelser.
  • Blant artiklene er "Den kvasse eggen", av universitetslektor Jonny Mækelæ ved Universitetet i Nordland.
  • Artikkelen baserer seg på en toårig studie fra et kommunalt bofellesskap, og beskriver faktorer som konstituerer samarbeid og relasjoner mellom ansatte og brukere.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen