Publisert: 12. desember 2012.   Endret: 13. juni 2017
Psykoselidelser og bipolare lidelser

TROND AARRE:Psykiater Trond Aarre har ledet arbeidsgruppen for retningslinjene ved bipolare lidelser.

Retningslinjer for psykoselidelser og bipolare lidelser presentert

Retningslinjer for psykoselidelser og bipolare lidelser presentert

Retningslinjene Helsedirektoratet presenterte i dag vil være sentrale for fagfeltet psykisk helsearbeid i årene som kommer.

I Oslo i dag ble nye nasjonale faglige retningslinjer for henholdsvis bipolare lidelser og psykoselidelser presentert for medarbeidere og rådgivere innen fagutvikling og kvalitetsforbedring i helseforetak, private institusjoner med offentlig avtale, tilsyn, fylkesmannen og kommunehelsetjenesten.

Retningslinjene vil være faglig normerende og påvirke helsearbeidet i kommune- og spesialisthelsetjeneste. De tar for seg verdier, så vel som kunnskap.  

Til lags åt alle?

-Det er ulike oppfatninger av innholdet i retningslinjene, men vi har som arbeidsgruppe klart å samle oss om det meste av tekst og anbefalinger, sa Trond Aarre, psykiater og leder for arbeidsgruppen for Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar.

"Til lags åt alle kan ingen gjera", var overskriften på innlegget hans, der han siterte en ikke ukjent Ivar Aasen, som i sin tid kunne lansere et felles skriftspråk - landsmålet (nynorsk) etter utrettelig å ha samlet inn og bearbeidet stoffet.

Vekt på brukernes ønsker

-Et sentralt mål har vært at retningslinjen skal føre til en myndiggjort rolle for brukeren, som bl.a. innebærer at brukerens ønsker og preferanser skal tillegges stor vekt underveis i behandlingsforløpet, sa Aarre.

Retningslinjen for bipolare lidelser er utgitt på nynorsk, og finnes i elektronisk versjon på Helsebibiloteket.no.

Til befolkningen

Et mål med arbeidet har vært at retningslinjen skal kunne nå ut til store grupper i befolkningen.

-Brukere og pårørende er like viktige målgrupper som fagfolk, og dette har vi lagt vekt på i arbeidet med publikasjonen, sier Aarre til NAPHA.no.

Tre anbefalinger

Aarre trakk frem særlig tre anbefalinger fra retningslinjen:

  1. Tilbud om psykoedukasjon individuelt eller i gruppe til pasienter med bipolar lidelse.
  2. Tilbud om systematisk og strukturert samtalebehandling til pasienter med bipolar lidelse.
  3. Nøktern bruk av medikamenter til pasienter med bipolar lidelse.

Forskningen har de siste 10 årene vist at samtalebehandling har større betydning for denne gruppa enn det man tidligere trodde, og dette har arbeidsgruppen tatt hensyn til. Arbeidsgruppen har også lagt vekt på at bruk av antidepressiva ikke lenger skal være et ubetinget førstevalg som behandlingsmetode.  

I tillegg til dette er det lagt vekt på generelle tiltak som bolig, økonomi, arbeid og skole, individuell plan og kriseplan.

Retningslinje for psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser ble presentert av leder for arbeidsgruppen, professor Jan Olav Johannesen.

Retningslinjene ved psykoselidelser inneholder blant annet klare anbefalinger om at det er brukerens ressurser og hjelpebehov som danner utgangspunktet for det kommunale hjelpetilbudet.

Hva hjelper?

Petter Dahle, faglig rådgiver og nestleder i NAPHA, har representert NAPHA i arbeidsgruppen for retningslinjene.

-Brukerne har kunnskap om seg, sitt liv og hvordan de ønsker å leve. De har verdifulle erfaringer med hva som hjelper dem og hva som er skadelig, sa Dahle da utkastet til retningslinjer ble lagt ut til høring tidligere i år.

Tidlig intervensjon sees på som spesielt viktig i retningslinjene for psykoselidelser. Denne typen lidelser rammer ofte personer under 25 år, og effekten av å gripe inn tidlig og forebygge er kjent.  

Psykoedukasjon

I likhet med retningslinjen for bipolare lidelser, anbefaler retningslinjen ved psykoselidelser psykoedukasjon.

-Psykoedukasjon i form av samarbeid med familier i grupper, blir anbefalt på sterkeste nivå, sier Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Evensen skriver mer om innhold og bakgrunn for anbefalt psykoedukasjon i artikkelen Psykoedukasjon i familiegrupper gir effekt og anbefales napha.no.

Begge retningslinjene vil få innflytelse på det psykiske helsearbeidet i kommunene fremover.

Nasjonal fagleg retningslinje - bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing,og behandling av bipolar liding er en delrevisjon av Stemningslidelser – kliniske retningslinjer for utredning og behandling, gitt ut av Statens helsetilsyn i 2000.

Retningslinjene er utviklet for å gi råd om hvordan en skal vurdere og håndtere barn, voksne, eldre, gravide eller ammende og personer med utviklingshemming i alle faser av lidelsen.

Nasjonal faglig retningslinje - psykoselidelser

 

 

TROND AARRE:Psykiater Trond Aarre har ledet arbeidsgruppen for retningslinjene ved bipolare lidelser.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen