Publisert: 14. desember 2012
Begreper
RYDDER I BEGREPER: Sammen har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og NAPHA jobbet for å avklare hvordan begreper som brukes til daglig innen psykisk helsefeltet best skal forstås.

Mer enn bare ord?

Mer enn bare ord?

Brukerkunnskap, brukeransettelse og selvhjelp. Ord som er mye brukt, men som mange er uenige om hva betyr. Et nytt hefte rydder i ni gjenganger-begreper innen psykisk helse.

Sammen har Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og NAPHA jobbet for å avklare hvordan begreper som brukes til daglig innen psykisk helsefeltet best skal forstås.

Ni gjengangere

Resultatet er det nye heftet ”Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid”, som gir en definisjon eller forståelse av disse ni begrepene:

  • Bruker
  • Brukerrepresentant
  • Brukerkunnskap
  • Brukererfaring
  • Brukerperspektiv
  • Brukerorientering
  • Brukermedvirkning
  • Brukeransettelse
  • Selvhjelp

Brukermedvirkning skal være reell

Det er for eksempel sterke føringer fra myndighetene om at brukere skal delta i utviklingen av tjenestene. Forskning viser imidlertid stor variasjon i hva slags kontakt med brukere tjenesteytere rapporterer som brukermedvirkning.

-Brukermedvirkning skal ikke bare være en konsultasjonsordning hvor avgrensede problemstillinger legges frem til drøfting. Medvirkning skal være en arbeidsform hvor tjenesteutøver har en kontinuerlig samhandling med bruker i alle vesentlige spørsmål, står det i heftet.

To års arbeid

Prosjektleder Heidi Westerlund forteller at heftet er det skriftlige resultatet av et begrepsarbeid over en to års periode, med mange involverte.

-Begrepsbruk endrer seg over tid, og denne publikasjonen håper vi kan være en inspirasjon for andre som skal starte arbeid med definisjoner av disse begrepene i egen virksomhet, sier Westerlund.

-Har tatt verdivalg

Hun understreker at måten man velger å definere begreper for psykisk helsefeltet gjenspeiler noen verdier. Westerlund har selv måttet ta noen verdivalg.

-Valg av definisjoner er ofte utrykk for hvordan vi som enkeltpersoner tillegger et begrep innhold, som et personlig utrykk for de verdiene vi mener skal ligge til grunn for psykisk helsefeltet. Som forfatter av denne rapporten har jeg naturlig nok tatt noen verdivalg gjennom skrivingen, skriver hun i sluttordet.

-Bedre fundament

NAPHA-leder Trond Hatling synes samarbeidet med Erfaringskompetanse har vært fruktbart, med mange personer fra begge miljøene involvert. Han tror heftet blir et godt verktøy.

-Det er viktig å jobbe grundig med begreper, noe dette heftet gjør. Gjennom det har vi et bedre fundament for å jobbe med å realisere brukerperspektivet i tenkning og utøvelse av tjenestetilbudet, sier Trond Hatling.

SAMARBEID: Forsiden til heftet, som er laget i samarbeid mellom Erfaringskompetanse.no og NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen