Endret: 08. januar 2013
Inger Elene Tøsse
KONTINUITET: -Ved å arbeide ute på pasientens arena får man et helhetsbilde, og en kontinuitet man ikke får kun ved behandling i avdeling i den akutte fasen av en psykosesykdom, mener leder for Romsdal ACT-team, Inger Elene Tøsse. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Psykiater mangelvare i ACT-team

Psykiater mangelvare i ACT-team

Kun et fåtall av landets 14 oppsøkende ACT-team har psykiater i full stilling. -Det er store fordeler ved å jobbe over tid med brukerne på brukernes egen arena. Det må både psykiaterne selv og lederne i helseforetakene se, mener leder for Romsdal ACT-team, Inger Elene Tøsse.

-Ved å arbeide ute på pasientens arena får man et helhetsbilde, og en kontinuitet man ikke får kun ved behandling i avdeling i den akutte fasen av en psykosesykdom. Det er nok mange potensielle ambulante psykiatere der ute som vil oppleve trivsel med denne type arbeid - de vet det kanskje ikke selv ennå?, skriver Tøsse i artikkelen "Psykiater- en etterlengtet ressurs i ACT-team" på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

Mange sliter

Tøsse leder Romsdal ACT-team, og er en av mange ledere for ACT-team i Norge som sliter med å rekuttere psykiatere.

En oppsummering NAPHA gjorde høsten 2012 viste at bare tre av de 14 ACT-teamene da hadde psykiater i full stilling. Tre team hadde ikke psykiater i det hele tatt, mens de øvrige  teamene hadde psykiater i alt fra 20-60 prosent stilling.

Utfordrende - og berikende

-De fleste har bare deltidsstillinger. Legerollen i teamet blir derfor oppfattet mer som en «konsulentvirksomhet», enn som en integrert del av teamet, mener Tøsse.

Hun peker på at det å jobbe som lege i ambulant virksomhet er en utradisjonell måte å arbeide på.

-Det handler om å forlate sitt eget kontor eller egen døgnenhet, og arbeide  hjemme hos pasienten i hans eller hennes nærmiljø. Å arbeide som overlege i et ACT-team vil også si at man beveger seg inn i et flerfaglig og tverrfaglig område, der beslutninger i behandlingen tas i et teamperspektiv. Dette kan for mange være utfordrende, men også berikende, mener Tøsse.

-Trives godt

Ekstra lønn ser hun som ett mulig tiltak. Det å øke kunnskapen om ambulant arbeid hos dem som skal ta beslutninger om hvordan tjenestetilbudet skal organiseres, likeså. Hun ser dessuten et stort behov for kunnskapsformidling fra psykiatere med erfaring fra ambulant virksomhet.

-Noen av ACT-teamene i Norge har psykiater som er dedikert til å arbeide kun med ACT-teamet. Tilbakemeldingene fra disse psykiaterene er at de trives godt, og opplever at de har en meningsfull klinisk hverdag, påpeker hun.

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”pågående og oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen