Publisert: 15. januar 2013
Monica Strand, stipendiat ved OiS
UTVIKLER VERKTØY: Monica Strand, stipendiat ved Oslo Universitetssykehus, koordinerer prosjektet og utviklingen av det nye verktøyet.

-Brukernes verktøy for mestring og samhandling

-Brukernes verktøy for mestring og samhandling

Den nettbaserte løsningen PsyConnect er under utvikling, og skal gi brukerne større oversikt.

PsyConnect er navnet på en nettløsning som er tenkt å skulle styrke samarbeidet mellom brukere og behandlingsapparatet. Det bygger bl.a på kunnskap om egenmestring i bedringsprosesser.

-Vi vet at det har effekt å være aktivt involvert i egen behandling, og vi vet at ved langvarige tilstander, er det ofte brukerne selv som står for vendepunktene som fører til bedring, sier stipendiat og prosjektkoordinator Monica Strand.

Under kongressen PSYKISK HELSE 2013 i Trondheim i dag, 15. Januar presenterte hun verktøyet. Foreløpig er det på skisseplanet, men er under utvikling i et treårig prosjekt.

Ide fra kreftbehandling

Ideen er hentet fra et lignende verktøy brukt i kreftbehandling. I motsetning til dette vil PsyConnect ha mindre fokus på diagnoser, men det skal likevel gi brukerne mulighet til å skaffe seg bedre innsikt i egen tilstand. De skal kunne stille spørsmål om behandlingen og gjøre øvelser.  

-Verktøyet kan sees på som en utvidet Individuell plan, som skal gi oversikt over behandlingen, forteller Monica Strand som koordinerer prosjektet.

Lettere å spørre

Pasienter som har prøvd slike verktøy forteller at det blir lettere å håndtere problemene og lettere å vite hva de skal spørre om. De er bedre forberedt til konsultasjon og tar mer initiativ.

-Helsepersonell på sin side opplever at mye løser seg i kjølevannet av at de tar tak i det som er viktigst for pasienten først, sier Strand.

Funksjonalitet

Noen stikkord om hva nettløsningen vil inneholde er:

 • Mitt kontrollpanel
 • Min Status
 • Livsområder og mål
 • Styrker og ressurser
 • Nettverk
 • Øvelser
 • Medisiner – her kan de ta opp spørsmål om medisiner m
 • Kalender
 • Linker
 • Krisehåndtering
 • Dagbok

Sikkert system

-Systemet får sikker pålogging ved hjelp av BankID, og kommunikasjonen vil kunne foregå mellom brukere, mellom behandler og bruker - og brukerne vil kunne legge inn privat informasjon som kun de selv kan se, sier Strand.

Balsfjord og Asker skal teste

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning ved Oslo Universitetssykehus. Øvrige samarbeidspartnere er LMS og FOU avdelingen VV HF, Universitet i Tromsø, Universitet i Oslo, Karolinska Institutet.

Kommunene Balsfjord og Asker er samarbeidspartnere i prosjektet. Til høsten skal rundt 40 brukere i disse kommunene teste ut verktøyet, før det eventuelt tas i bruk i større skala.

 

PsyConnect: Skisser er utarbeidet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen