Publisert: 15. januar 2013
Geir Grimstad, rådmann i Nesodden
HELSEUTFORDRINGENE: -Vi kan klare det. Men, det koster! sa rådmann Geir Grimstad fra talerstolen under kongressen Psykisk helse 2013.

Omstillingsvillige kommuner!

Omstillingsvillige kommuner!

-Kommunene må samarbeide for å kunne løse de store velferdsoppgavene vi står overfor, sier rådmann i Nesodden kommune.

Under kongressen PSYKISK HELSE 2013 i Trondheim i dag, 15. Januar, stilte Geir Grimstad, rådmann i Nesodden kommune, spørsmålet om kommunene er bærekraftige leverandører av velferdstjenster.

-Det kreves en helt spesiell innsats fra en kommune for å skape et verdig tilbud for målgruppen vi snakker om på denne kongressen, sa han.

Som et illustrerende eksempel fortalte han historien om kostnadene, blindsporene og den lange veien fra ide til realisering av et boligtilbud til en gruppe som sårt trenger det.

Heldekkende ansvar

Rådmannen må prioritere innenfor og mellom alle de store ansvarsområdene i kommunen: Skole, barnehage, helse, pleie og omsorg, rus og psykiatri, vedligehold og forvalgning av bygningsmasser og eiendommer, infrastruktur, kultur og modernisering av service i "den digitale kommune".

-Kommunens ansvar er heldekkende i forhold til innbyggerne, sa Grimstad og henviste til lovverket.

"Rikdommens dilemma"

Samtidig mener rundt halvparten av befolkningen at kommunene ikke innfrir de forventningene de har til tjenestene. Et bidrag til paradokset er det Grimstad kaller rikdommens dilemma:

-Jo sterkere privatøkonomien vår er, jo større krav synes å bli stilt til kommunens tjenester, sa han.

Sykehusenes definisjonsmakt

Grimstad mener utfordringene innen rus og psykiatri er enorme, og sa et det er usedvanlig krevende for kommunen å overta ansvaret når sykehusene sitter med definisjonsmakten.

-Samhandlingsreformen burde handle om å gi kommunene mulighet til å utvikle kompetansen de trenger, sa han.

Kommuner sammen

200 kommuner i Norge har rundt 2000 innbyggere. For små kommuner blir det ekstra utfordrende å skulle møte behovene og løse oppgavene.

-Jeg tror den enkelte kommunens størrelse, beliggenhet og kompetanse er helt avgjørende, fortsetter Grimstad.

-Ja, vi er bærekraftige

Men, svaret på spørsmålet han stiller, er ja. Det er han ikke i tvil om.

-Der det skjer størst grad av fornying eller effektivisering av virksomhetens produkter eller tjenester, det er innen helse og sosial og i offentlig administrasjon, viser en oversikt presentert av Forskningsrådet.

Han understreker dessuten kommunens betydning for befolkningen.

-Det er i kommunene vi lever våre liv ! Det er kommunene som må levere for at vi skal kunne delta på alle samfunnets arenaer, for at barndommen skal bli fin, skolen god og arbeidslivet inkluderende.

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen