Publisert: 16. januar 2013
Erna Solberg, leder i Høyre
VIL PRIORITERE: Her ler Høyreleder Erna Soberg etter å ha blitt overrumplet av Rigmor Galtungs "Gro-stunt" på kongressen PSYKISK HELSE 2013, men snakket senere med alvor om satsning på psykisk helse: -Vi vet at mange av dem som blir akutt-innlagt kunne ha unngått det, hvis de hadde kommet tidligere til behandling,sa hun.

Erna vil styrke kompetansen og forebygge

Erna vil styrke kompetansen og forebygge

-Vi er fortsatt ikke i mål med å sikre et godt og likeverdig tilbud til mennesker med psykiske lidelser, sa Erna Solberg, partileder i Høyre, på kongressen Psykisk helse 2013.

Da Erna Solberg, partileder i Høyre, gjestet kongressen PSYKISK HELSE 2013 i Trondheim i går, fremhevet hun det forebyggende arbeidet som aller viktigst for bedret psykisk helse i befolkningen.

-Vi må forebygge mer, reparere mindre! sa Solberg til kongressen.

Hun sa at dette ikke bare er en oppgave for helsepersonell, men også for pårørende, venner, arbeidsgivere og andre. Derfor vil hun bla.a gi pårørende mer støtte.

Prioriterer tidlig hjelp

Erna Solberg trakk frem betydningen av å være tidlig ute med hjelp.

-Vi vet at mange av dem som blir akutt-innlagt ville kunne ha unngått det hvis de hadde kommet tidligere til behandling.

Stor utfordring

Solberg sa klart og tydelig at hun mener psykisk helse er en av vårt samfunns største utfordringer.

-Derfor vil vi sikre at de psykiske helsetjenestene er like tilgjengelige som tjenestene for somatiske sykdommer, sa hun.

Ny kurs?

Til tross for at det er brukt flere milliarder i økte ressurser til kommunene, er det blitt færre ressurser til psykisk helse, sa Solberg.

Hun er likevel enig i retningen når det gjelder dagens helsepolitikk, men vil at psykisk helse skal prioriteres høyere.

-De somatisk syke ser ut til å bli prioritert på grunn av samhandlingsreformen rundt omkring i kommunene, sa Solberg.

Hun pekte også på at det har skjedd en reduksjon på flere tusen årsverk i kommunene etter at opptrappingsplanen ble avsluttet.

Kompetanse viktigst

-Utviklingen for psykisk helsetjenestene i årene fremover må handle om mer kompetanse. Flere må få tilbud om etter- og videreutdanning, sa Solberg.

Hun mener at Staten skal investere mer i etter- og videreutdanning, og sa hun eventuelt ville bevilge 150 millioner til kommunene over statsbudsjettet til etter- og videreutdanning.

Barn og ungdom

Selv om hun overfor Napha.no også sa at det var viktig å se voksne menneskers psykiske lidelser i sammenheng med andre ting, som bolig, nettverk, andre typer lidelser og ikke minst enkeltmenneskes ressurser, kom det klart frem at arbeidet for barn og unge har høyest politisk prioritet.

-En av våre viktigste oppgaver for oss som politikere er å sørge for gode oppvekstvilkår, sa Solberg. 

Hun la vekt på at vi som samfunn må ha gode tilbud når familien ikke strekker til. Hun mente f.eks. at helsestasjonene må rustes opp.

-Men i stedet for å måle alle, bør man bruke tiden på de familiene som har de største utfordringene.

Tidlig og tverrfaglig hjelp er viktig for de unge, mente Solberg. Hun ønsker tiltak som gjør ungdom i overgangsfasen til studier og arbeid mer robuste.

Les også fra kongressen PSYKISK HELSE 2013:

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen